Arjen Vernooy

Arjen Vernooy

Arjen Vernooy (1972) houdt in maatschap met zijn vader 100 melkkoeien en 130 stuks jongvee in Schalkwijk. Arjen is bestuurlijk actief in onder meer de CRV-ledenraad, agrarische natuurvereniging en de vereniging voor bedrijfsvoorlichting. Het melkveebedrijf met de naam Hedra is een van de testbedrijven van CRV.