Stikstof

Zeven procent van melkveebedrijven is piekbelaster

Bijna een kwart van alle Gelderse melkveebedrijven is piekbelaster
Bijna een kwart van alle Gelderse melkveebedrijven is piekbelaster

In totaal 1063 melkveebedrijven vallen in de categorie piekbelasters. Dat is omgerekend zo’n zeven procent van alle Nederlandse melkveebedrijven. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.  

Absoluut gezien telt de melkveesector de meeste piekbelasters, maar relatief ligt het aandeel piekbelasters onder kalverhouders veel hoger. Ongeveer de helft van alle vleeskalverbedrijven is piekbelaster. Bij de kippen/kalkoenenbedrijven gaat het om 37 procent van alle bedrijven uit die sector, bij de varkensbedrijven om 22 procent.

Bijna kwart Gelderse melkveebedrijven is piekbelaster

Ruim de helft van het aantal melkveebedrijven dat piekbelaster is, ruim 560 stuks, ligt in Gelderland. Dat is bijna een kwart van alle melkveebedrijven in Gelderland (ruim 2400 stuks). Na Gelderland volgen op afstand Drenthe (126 bedrijven), Overijssel (94 bedrijven), Friesland (73 bedrijven) en Noord-Brabant (62 bedrijven).