Stikstof

Weidegang en laag ureum te borgen stikstofmaatregel

Met weidegang kunnen melkveehouders de ammoniakemissie flink terugdringen
Met weidegang kunnen melkveehouders de ammoniakemissie flink terugdringen

Weidegang en sturen op ureum zijn de meest effectieve maatregelen om ammoniakemissie te beperken en zijn bovendien goed te borgen. 

Dat blijkt uit het project Emissiearme bedrijfsvoering, een initiatief van Boerenverstand, WUR, Universiteit Leiden en Netwerk Grondig. Onderzoeks- en adviesbureau Boerenverstand verwacht dat de overheid deze maatregelen voor ammoniakreductie ook erkent. Voor de grondgebonden melkveehouder is dat volgens Boerenverstand een manier van boeren met toekomstperspectief, zonder dat daar prijzige, technologische oplossingen voor nodig zijn.

Minder ureum is minder ammoniak

Binnen het project zijn alle mogelijke managementmaatregelen onderzocht die ammoniakuitstoot beperken. Sturen op ureum en weidegang bleken het meest effectief. Sturen op ureum in de urine betekent sturen op minder vorming van ammoniak, zo bleek uit meerjarig onderzoek. Elke 5,0 gram urine-ureum vormt 2,8 gram ammoniak. Hoe minder ureum de urine bevat, hoe minder als ammoniak vervliegt. Het ruweiwitgehalte in het rantsoen heeft een direct effect op het ureumgehalte.

Ook weidegang heeft effect op de ammoniakemissie. De scheiding van mest en urine in het land verhindert vorming van ammoniak. Bovendien nemen de stal en veldemissies af doordat er minder mest opgevangen en uitgereden hoeft te worden.

57 procent minder emissie

Het onderzoek leverde een tabel op die de relatie tussen managementmaatregelen en ammoniakemissie aangeeft. Zo is bij 720 uur weidegang (en een ruweiwitgehalte van 168 gram per kilo droge stof in het rantsoen) de ammoniakreductie negen procent ten opzichte van koeien die nooit buitenkomen. Een veehouder die 2880 uur weidt en ook nog zijn ruweiwitgehalte weet te verlagen tot 147 gram, kan zijn emissie zelfs met 57 procent terugdringen.

Met die maatregelen is het volgens Boerenverstand voor melkveebedrijven mogelijk om minder dan 40 kg ammoniak per hectare per jaar uit te stoten, een maatstaf voor een emissiearm bedrijf. Een gemiddeld melkveebedrijf in Nederland stoot nu 56,6 kg ammoniak per hectare uit.