Stikstof

Stikstofuitstoot neemt toe in 2023, maar blijft onder plafond

Het stikstofgehalte in de gevoerde graskuilen ligt hoger dan vorig jaar
Het stikstofgehalte in de gevoerde graskuilen ligt hoger dan vorig jaar, waardoor de stikstofuitstoot van melkvee toeneemt

De stikstofuitstoot van de Nederlandse melkveestapel is in het eerste kwartaal van 2023 met 1,6 procent toegenomen ten opzichte van het laatste kwartaal van 2022. Toch verwacht het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat de uitstoot in 2023 onder het huidige stikstofplafond blijft. 

Dat meldt het CBS in de Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest over het eerste kwartaal van 2023. De stikstofuitstoot van de Nederlandse melkveestapel ligt in het eerste kwartaal van 2023 op 278,7 miljoen kg. Daarmee blijft de stikstofuitstoot 1 procent onder het huidige sectorplafond van 281,8 miljoen kg.

Hoger stikstofgehalte in graskuilen

De toegenomen uitstoot van stikstof door melkvee komt volgens het CBS grotendeels doordat het stikstofgehalte in graskuilen van 2022 hoger ligt dan in de graskuilen van 2021. De graskuilen van 2022 worden voornamelijk dit jaar gevoerd, waardoor het gevolg hiervan nu zichtbaar wordt. Een andere oorzaak ziet het CBS in de toegenomen melkproductie per koe. Hierdoor is de voederbehoefte toegenomen.

Totale stikstofuitstoot 12,2 miljoen kg lager dan plafond

Ook de totale stikstofuitstoot van de Nederlandse veestapel, inclusief melkvee, varkens, pluimvee en overig vee, blijft dit jaar volgens de verwachting van het CBS onder het huidige stikstofplafond. Het CBS verwacht een totale stikstofuitstoot van 477,2 miljoen kg. Dat is 2,5 procent lager dan het nationale stikstofplafond van 489,4 miljoen kg.

Fosfaatuitstoot 15 procent onder sectorplafond

De fosfaatuitstoot van melkvee komt dit jaar volgens de verwachting van het CBS uit op 72,5 miljoen kg. Hiermee ligt het bijna 15 procent onder het huidige sectorplafond van 84,9 miljoen kg.

Het CBS verwacht ook dat de totale fosfaatuitstoot van de Nederlandse veestapel dit jaar met 146,3 miljoen kg onder het fosfaatplafond van 150,5 miljoen blijft.

Ruweiwitgehalte laat op zich wachten

Vanaf de tweede kwartaalrapportage van 2022 is aan de monitor van het CBS het ruweiwitgehalte in het melkveerantsoen toegevoegd. Over het eerste kwartaal van 2023 zijn echter te weinig gegevens over de krachtvoer- en ruwvoersamenstelling om een verwachting te kunnen berekenen. Het CBS verwacht in de tweede kwartaalrapportage van dit jaar het ruweiwitgehalte wel mee te nemen.