Stikstof

Plaatsingsruimte voor stikstof neemt met 22 procent af

De mestmarkt staat onder druk, terwijl er ook een tekort aan nutriënten op de loer ligt
De mestmarkt staat onder druk, terwijl er ook een tekort aan nutriënten op de loer ligt

De mestmarkt is al overspannen, maar volgens Jan Roefs, directeur van het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding, is er nog meer beleid op komst dat de druk vergroot. ‘Het vreemde is dat we afstevenen op een nutriëntentekort én een mestoverschot.’

Door het wegvallen van derogatie, de invoering van bufferstroken en de nieuwe met nutriënten verontreinigde gebieden wordt de stikstofplaatsingsruimte 22 procent lager, vertelt Roefs in een interview met De Kalverhouder. ‘Weliswaar zal de mestproductie ook dalen door opkoopregelingen en daalt het excretieplafond, maar dit heeft veel minder effect dan de dalende plaatsingsruimte.’

Mest van 450.000 koeien

De daling van 22 procent staat gelijk aan de mest van 450.000 koeien, ruim een kwart van de Nederlandse melkveehouderij. Tegenstrijdig is dat er vanuit de gewasbehoefte eigenlijk geen sprake is van een overschot, geeft Roefs aan. ‘In 2022 werden de gewassen naar schatting bemest met 358 miljoen kg stikstof uit dierlijke mest en 194 miljoen kilo uit kunstmest. Volgens onze berekening wordt dat in 2026 respectievelijk 280 miljoen kilo uit dierlijke mest en 201 miljoen kilo uit kunstmest.’

Mestprobleem direct opgelost met Renure

Het mestprobleem kan opgelost worden met Renure-technieken die van dierlijke mest kunstmestvervangers maken. ‘Met Renure kun je het mestprobleem direct oplossen. Het vreemde is dat het toepassen van deze meststoffen een gedeelde wens is van boeren, Nederlandse overheid en wetenschap’, aldus Roefs. ‘De technieken waarmee deze mestromen worden verkregen zijn bewezen, wetenschappelijk onderbouwd en praktijkklaar. Dat ze nog niet volop toegepast worden is in mijn ogen zowel ontzettend jammer als ontzettend dom.’

Het hele interview is te lezen in het februarinummer van De Kalverhouder of gedeeltelijk op de website.