Stikstof

Overijssel vindt uitweg om niet te handhaven bij deel PAS-melders

Pachters van provinciale landbouwgrond in Overijssel mogen hun percelen in 2023 niet bemesten, beweiden is wel toegestaan
Pachters van provinciale landbouwgrond in Overijssel mogen hun percelen in 2023 niet bemesten, maar beweiden is wel toegestaan

Door een bemestingsverbod op eigen provinciegrond in te stellen, hoeft de provincie Overijssel komend jaar niet op te treden tegen een deel van de PAS-melders.

De provincie gebruikt de stikstofruimte die bij die maatregel vrijkomt om af te kunnen zien van handhaving.

Niet bemesten, wel beweiden

Pachters van provinciale landbouwgrond in Overijssel mogen hun percelen in 2023 daarom niet bemesten. In totaal zou het gaan om ongeveer 2000 hectare die 300 tot 400 boeren pachten, zo meldt NOS. Beweiden is wel toegestaan. De maatregel is tijdelijk en geldt voorlopig alleen voor 2023, maar is volgens de provincie wel juridisch houdbaar en niet in strijd met staatssteunregels.

Door een stroom aan handhavingsverzoeken dreigden verschillende Overijsselse veehouders acuut in grote problemen te komen, omdat provincies wettelijk verplicht zijn hierop te reageren.

Geen oplossing voor legaliseren

Voor het legaliseren van de PAS-melders biedt deze maatregel nog geen oplossing. Eerst moet daarvoor de dalende stikstofuitstoot juridisch worden aangetoond en daarmee het halen van de natuurdoelen worden geborgd. Pas dan kan de provincie weer vergunningen verlenen door middel van extern salderen.