Stikstof

Overgangsjaar verdwijnt, strengere derogatieregels vanaf 1 maart

Langs sloten komen bufferstroken waarop veehouders geen mest uit mogen rijden
Langs sloten komen bufferstroken waarop veehouders geen mest uit mogen rijden

Veehouders moeten al vanaf 2023 bufferstroken aanhouden langs sloten. Op deze stroken mogen ze geen mest uitrijden. Dat meldt landbouwminister Piet Adema in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister ziet zich genoodzaakt het in december aangekondigde tijdspad van de derogatiemaatregelen aan te passen. ‘De Europese Commissie heeft bezwaren tegen deze planning. Het risico om hierdoor de volledige derogatiebeschikking te verliezen weegt zwaar. We moeten ons houden aan de eisen voor het verbeteren van de waterkwaliteit.’

Vanggewassen inzaaien voor 1 oktober

Ook de maatregel voor vanggewassen op zand- en lössgrond voert Adema daarom eerder in. Ondernemers op deze gronden moeten voor 1 oktober 2023 een vanggewas inzaaien. Doen ze dat later, dan worden ze gekort op de stikstofgebruiksnorm in het volgende jaar.  

Extra gebieden met snellere afbouw derogatie

Adema breidt ook het aantal ‘verontreinigde gebieden’ uit. Dit zijn gebieden waar de derogatie sneller afgebouwd wordt en de gebruiksnormen voor stikstof per 2025 met 20 procent omlaag gaan. Naast het al eerder aangewezen Zand Zuid en Centraal en het lössgebied gaat het om drie extra waterschappen: Noord-Hollands Noorderkwartier, Delfland en Brabantse Delta. Voor deze gebieden gaat in 2023 het lagere derogatieregime gelden, aangevuld met een vanggewasverplichting na maisteelt en voorwaarden voor het scheuren van grasland.

LTO: ‘Absoluut onacceptabel’

LTO Nederland noemt de gang van zaken niet alleen totaal onuitvoerbaar, maar ook absoluut onacceptabel. ‘Als de Commissie haar eis niet intrekt, zullen we elke mogelijkheid onderzoeken om dit juridisch aan te vechten.’