Stikstof

Ook bedrijven met emissiearme vloer kunnen nu meedoen aan opkoopregelingen

Veehouders met een emissiearme stalvloer die willen meedoen aan een opkoopregeling mogen nu rekenen met 13 kg ammoniak per dierplaats per jaar
Veehouders met een emissiearme stalvloer die willen meedoen aan een opkoopregeling mogen nu rekenen met 13 kg ammoniak per dierplaats per jaar

Ook melkveehouders met een emissiearme stalvloer komen in aanmerking voor de opkoopregelingen voor piekbelasters: Lbv en Lbv+.

Dit heeft demissionair minister Van der Wal besloten op basis van onderzoek van Wageningen UR waarin de werking van emissiearme stalsystemen ter discussie wordt gesteld.

Rekenen met 13 kg ammoniak per plaats

Melkveehouders met een emissiearme stalvloer die belangstelling hebben voor de opkoopregelingen, mogen vanaf nu in het rekenprogramma Aerius Check een ammoniakemissie invullen van 13 kg ammoniak per dierplaats per jaar. Dat is dezelfde emissiefactor als voor melkvee in een stal zonder emissiereducerende techniek.

Circa 800 extra potentiële deelnemers

RVO zal de komende periode contact opnemen met ondernemers met een emissiearme vloer die al een aanvraag hebben ingediend. Ondernemers die zich nog niet hebben aangemeld kunnen dat alsnog doen. Door deze aanpassing neemt het aantal bedrijven dat in aanmerking komt voor de Lbv-plus regelingen toe met circa 300. Het aantal potentiële deelnemers voor de Lbv-regeling stijgt met circa 500. Het gaat naast melkveebedrijven ook om pluimveebedrijven met een volièrestal.