Stikstof

Nieuw Vlaams stikstofcomité moet duidelijkheid bieden in reductietechnieken

reducerende techniek
Nieuw Vlaams stikstofcomité moet duidelijkheid bieden in reductietechnieken

De Vlaamse regering heeft een nieuw Wetenschappelijk comité Luchtemissies Veeteelt (WeComV) in het leven geroepen.

Het is de bedoeling dat dit nieuwe comité onafhankelijk en wetenschappelijk advies verleent over het reduceren van luchtemissies en zich buigt over de effectiviteit van verschillende reductietechnieken. Dit moet de landbouwer helpen om correct te investeren in doeltreffende systemen.

Groene lijst

Binnen het comité slaat de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) de handen in elkaar met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO). De commissie zal zich moeten buigen over de effectiviteit van stikstofreducerende technieken. ‘Als onderzoek aantoont dat deze technieken doeltreffend zijn, kunnen zij door de minister van omgeving worden goedgekeurd’, vertelt Leen Van den Bergh, woordvoerder en diensthoofd communicatie bij de Vlaamse Landmaatschappij. 'Hierna worden ze op een groene lijst gezet. Als landbouwers moeten investeren in een reducerende techniek kunnen ze uit deze lijst kiezen en zich op die manier ervan verzekeren dat de techniek effectief werkt en ze correct hebben geïnvesteerd.’

WeComV staat nog in zijn kinderschoenen. ‘We kunnen dus nog niet zeggen of deze investering uit de groene lijst voor de landbouwer rechtsgeldig zal zijn. Daar is het nog iets te pril voor. Voorlopig bekijken we de doeltreffendheid van de systemen’, aldus Van den Bergh.

Voorkomen van loze investeringen

‘Vanuit de markt komen er voorstellen om nieuwe technieken goed te keuren, maar sommige zijn wetenschappelijk niet allemaal even sterk onderbouwd’, licht Van den Bergh toe. ‘Er zijn technieken die meer beloven dan dat ze effectief werken. Het is de taak van het comité om dergelijke loze investeringen te voorkomen.’