Stikstof

Nauwelijks stikstofreductie door uitkopen piekbelasters

De natuur profiteert nauwelijks van het uitkopen van piekbelasters
De natuur profiteert nauwelijks van het uitkopen van piekbelasters

Het uitkopen van piekbelasters door de overheid levert slechts 2,2 procent stikstofreductie op.

Dat blijkt uit berekeningen van wetenschappers van Wageningen UR, die in opdracht van omroep NOS keken naar de effecten van het uitkopen van piekbelasters.

Als 3000 piekbelasters zouden stoppen, zou dat volgens de onderzoekers een stikstofreductie van 10 procent opleveren. Op dit moment zijn er echter 500 piekbelasters die zich vrijwillig hebben aangemeld voor de stoppersregeling. Dat aantal kan nog oplopen en daarom hebben de onderzoekers 600 bedrijven meegenomen in hun rekensom. Die zouden samen goed zijn voor 2,2 procent van de stikstofuitstoot.

Natuur profiteert nauwelijks

Een van de onderzoekers die NOS citeert is Wim de Vries, persoonlijk hoogleraar integrale milieusystemen. Hij verwacht dat de natuur nauwelijks profiteert van de uitkoopregeling, zeker wanneer de stikstofwinst ingezet wordt voor bouwprojecten.

De Vries lanceerde deze zomer samen met drie collega-onderzoekers een eigen visie op de stikstofproblematiek. Daarin bepleiten de onderzoekers een integrale aanpak, waarbij ook andere milieuwvraagstukken als water- en luchtkwaliteit meegenomen worden en waarbij maatwerk, bedrijfsdoelen en regionale aanpak centraal staan.