Stikstof

Minder eiwit voeren scheelt duizenden euro’s mestafzet

Als er minder stikstof in de mest komt, kan er meer mest op eigen land worden geplaatst
Als er minder stikstof in de mest komt, kan er meer mest op eigen land worden geplaatst

Een melkveehouder met 100 koeien kan 2250 euro op de kosten voor mestafzet besparen door het eiwitgehalte in het rantsoen te verlagen met 5 g per kg droge stof.

Dit blijkt uit een voorbeeldberekening die werd gemaakt voor de pilot Koe en Eiwit.

Minder eiwit is minder stikstof

Deelnemers aan de pilot Koe en Eiwit werken aan vermindering van de ammoniakemissie, onder andere door verlaging van het gehalte ruw eiwit in het rantsoen naar 155 g per kg ds. Hiermee besparen ze niet alleen op voerkosten maar ook op de kosten voor mestafzet. Als er minder eiwit wordt gevoerd, komt er ook minder stikstof in de mest. Daardoor kan er binnen de mestplaatsingsruimte op eigen land meer mest worden geplaatst en hoeft er dus minder te worden afgevoerd.

Een punt lager ureum scheelt 750 euro

Veehouders die in hun mestboekhouding werken met forfaitaire normen kunnen besparen op de mestafzet door te sturen op ureum. Hoe lager het ureumgehalte in de melk, hoe lager de forfaitaire stikstofproductie. Voor het project Koe en Eiwit is een voorbeeldberekening gemaakt voor een bedrijf met 100 koeien met een productie van 8000 kg melk en een beperkt aantal stuks jongvee op 43 hectare land. Voor dit bedrijf betekent een verlaging van het ureumgehalte in de tankmelk met 1 punt dat er ruim 150 kg minder stikstof in de mest komt. Als het stikstofgehalte van deze mest 4 kg per ton is en de mestafzet 20 euro per ton kost, dan bespaart de veehouder hiermee ruim 750 euro op mestafzet.

5 g minder ruw eiwit is 500 kg minder stikstof

Veehouders die bedrijfsspecifiek werken met de BEX kunnen nog meer besparen op mestafzet door minder eiwit te voeren. Voor het voorbeeldbedrijf met 100 koeien levert 5 g minder ruw eiwit in het rantsoen ruim 500 kg minder stikstof in de mest op. Bij 4 kg stikstof per ton mest en mestafzetkosten van 20 euro per ton komt dit neer op een besparing van 2500 euro. In deze berekening is er nog geen rekening mee gehouden dat het stikstofgehalte in de mest zal dalen bij minder eiwit in het rantsoen, bijvoorbeeld van 4 naar 3,8 kg per ton. Het financieel voordeel daalt hierdoor naar ruim 2250 euro. Daar staat tegenover dat minder eiwit voeren in veel gevallen ook een verlaging betekent van de voerkosten, bijvoorbeeld omdat minder eiwitrijk krachtvoer wordt aangekocht.