Stikstof

Mestoverschot vervijfvoudigt in 2026

Het mestoverschot in 2026 zal naar schatting uitkomen op 95 miljoen kilo stikstof
Het mestoverschot in 2026 zal naar schatting uitkomen op 95 miljoen kilo stikstof

Het mestoverschot in Nederland zal in 2026 ruim vijf keer zo hoog liggen als in 2022. 

Uitgedrukt in kilo’s stikstof zal het mestoverschot in 2026 naar schatting uitkomen op 95 miljoen kilo. Ter vergelijking: in 2022 lag dat nog op minder dan 20 miljoen kilo stikstof. Dat blijkt uit berekeningen van het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) voor het Financieel Dagblad. 

De vervijfvoudiging van het mestoverschot is te wijten aan de afbouw van derogatie, het uitbreiden van het aantal met nutriënten verontreinigde gebieden en de invoering van bufferstroken langs sloten die niet bemest mogen worden. 

Dubbele kwijt aan kosten mestafvoer

NCM-directeur Jan Roefs waarschuwt dat veehouders dieper in de buidel zullen moeten tasten om hun mest kwijt te raken. ‘Boeren kunnen binnenkort zo maar het dubbele aan kosten kwijt zijn, al is het moeilijk te voorspellen’, zo zegt hij in het Financieel Dagblad. Een stijging tot 40 à 50 euro per ton afgevoerde mest is volgens Roefs een reëel scenario.