Stikstof

Melkveesector boven fosfaatplafond, maar onder stikstofplafond

De graskuilen van 2023 bevatten meer fosfor dan in 2022
De graskuilen van 2023 bevatten meer fosfor dan in 2022

De verwachte uitstoot van fosfaat van de Nederlandse melkveestapel komt dit jaar naar verwachting boven het excretieplafond uit. Dat blijkt uit de CBS Monitor over het eerste kwartaal van 2024. 

Het CBS verwacht dat het fosfaatplafond voor melkvee, dat op 73,6 miljoen kg ligt, met 3,0 miljoen kg (+4,1 procent) overschreden zal worden. Een van de oorzaken daarvoor is dat het fosforgehalte in de graskuilen van 2023 hoger is dan het fosforgehalte in de graskuilen van 2022. 

Totale veestapel onder plafonds

Voor stikstof blijft de melkveesector met 277,5 miljoen kg ruim onder het plafond van 286,5 miljoen kg. Het CBS berekent de cijfers aan de hand van gegevens over de omvang van de veestapel, de melkproductie per koe en de beschikbaarheid en samenstelling van krachtvoer en ruwvoer. Voor zowel fosfaat als stikstof geldt dat de excretie van de totale veestapel, dus inclusief varkens en pluimvee, in 2024 naar verwachting onder het plafond uitkomt. 

Afname plafonds in 2025 

In 2025 zullen de nationale plafonds voor fosfaat en stikstof met ongeveer tien procent afnemen vanwege de derogatiebeschikking. Het CBS verwacht dat beide plafonds dan wel overschreden worden. De hoogte van de plafonds per sector zijn nog niet bekend.