Stikstof

Melkvee heeft grootste aandeel in broeikasgas uit landbouw

Ruim een derde van de broeikasgasemissies is afkomstig uit de melkveehouderijsector
Ruim een derde van de broeikasgasemissies is afkomstig uit de melkveehouderijsector

De melkveehouderij heeft met 34 procent het grootste aandeel in de uitstoot van broeikasgassen uit de agrarische sector.

De vleesveehouderij veroorzaakt 9 procent van de uitstoot, zo becijferde het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) op basis van gegevens van het jaar 2020.

Volgens het CBS zijn emissies uit de landbouw zoals stikstof, fosfor en fijnstof, sinds 1995 gedaald, terwijl de landbouwproductie groeide. Zo halveerde het stikstofoverschot tussen 1995 en 2008 en daalde de fijnstofuitstoot door landbouwwerktuigen zelfs met driekwart. De laatste jaren is de daling van de emissies echter gestagneerd.

Vooral ammoniak 

De bijdrage van landbouw aan emissies is volgens het CBS relatief groot. Dit geldt vooral voor de emissie van stikstof die in de vorm van ammoniak in de lucht terechtkomt. In 2020 was de landbouw verantwoordelijk voor ruim 80 procent van de totale ammoniakuitstoot door Nederlandse bedrijven en huishoudens. In 1995 was dit 91 procent. De landbouw stootte zowel in 1995 als in 2020 12 procent van de broeikasgassen uit. De bijdrage van de landbouw aan de uitstoot van fijnstof was dat jaar 7 procent, maar was in 1995 nog lager (4 procent).