Stikstof

LTO: ‘Nieuwe opkoopregelingen financieel aantrekkelijker’

Volgens het RIVM komen circa 10.000 veehouderijbedrijven in aanmerking voor de nieuwe LBV-regeling
Volgens het RIVM komen circa 10.000 veehouderijbedrijven in aanmerking voor de nieuwe LBV-regeling

LTO Nederland is gematigd positief over de eerder deze week gepresenteerde vrijwillige opkoopregelingen van de Rijksoverheid.

Ze zijn in ieder geval financieel aantrekkelijker dan eerdere regelingen. En de vrijkomende stikstofruimte komt als eerste ten goede aan de PAS-melders.

Nu ter consultatie

De nieuwe regelingen zijn de Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijlocaties (LBV) en de tweede tranche van de Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen (MGA-2). De conceptregelingen zijn op dit moment in te zien op de site van de Rijksoverheid en staan tot en met 12 juni open voor reacties.

Ruimte voor PAS melders

LTO Nederland heeft een voorlopige beoordeling gemaakt van deze regelingen en is gematigd positief. Zo is de belangenbehartiger blij met de toezegging van de overheid dat de stikstofruimte die vrijkomt via beide regelingen als eerste wordt ingezet voor legalisatie van de PAS-melders. In beide regelingen is het mogelijk om grond aan de overheid te verkopen, maar dat is niet verplicht. De ondernemer houdt de vrijheid om grond in eigen bezit te houden of aan een derde te verkopen.

Productierechten 100 procent vergoed

De nieuwe LBV-regeling is volgens LTO een stuk aantrekkelijker dan eerdere voorstellen en regelingen. Zo wordt een vergoeding geboden tot 100 procent van de waarde van de uit de markt te halen productierechten. Ook het waardeverlies van de productiecapaciteit wordt voor 100 procent vergoed. LTO meldt dat volgens schattingen van het RIVM ongeveer 10.000 varkens-, pluimvee- en melkveebedrijven aan de aanvraagvoorwaarden kunnen voldoen.

MGA-2 regeling ook voor verplaatsers

Ook de nieuwe MGA-2 regeling is volgens LTO financieel aantrekkelijker dan de vorige. Bovendien biedt deze regeling ruimte voor verplaatsing van ondernemers die nu op een ongunstige locatie zitten, maar wel graag verder willen boeren. Of de regeling daarvoor in de praktijk voldoende is toegerust zal volgens LTO moeten blijken. Kritischer is LTO op het feit dat de criteria om in aanmerking te komen voor deze regeling zo verschillen per gebied en dat de doelgroep met maximaal 2 procent van de veehouders wel erg smal is.

Calculator nog niet beschikbaar

Ondernemers kunnen nu nog niet checken of ze in aanmerking komen voor de regelingen. LTO benadrukt dat de speciale calculator die hiervoor nodig is zo snel mogelijk beschikbaar moet komen. ‘Een beslissing om te stoppen met je bedrijf is emotioneel zwaar en neem je niet van vandaag op morgen. Daar is tijd voor nodig en het is belangrijk dat boeren die tijd ook krijgen.’