Stikstof

LTO: ‘Minister moet terug naar Brussel’

Afbouwen van de derogatie is volgens LTO het einde van de kringlooplandbouw
Afbouwen van de derogatie is volgens LTO het einde van de kringlooplandbouw

LTO Nederland wil de minister van landbouw -op dat moment nog Henk Staghouwer- terugsturen naar Brussel om nieuwe afspraken te maken met de Europese Commissie over de derogatie.

Dit stelt de belangenbehartiger in een reactie op de concept derogatiebeslissing die vandaag bekend werd gemaakt.

Einde kringlooplandbouw

‘Met afschaffing van de derogatie raakt kringlooplandbouw buiten bereik en krijgt het verdienvermogen van boeren en tuinders en grote klap te verduren’, stelt LTO. De belangenbehartiger verwacht ook dat met aangekondigde pakket deelname aan gebiedsprocessen verder onder druk zal komen te staan.

Derogatie niet meer interessant

Afbouwen van de gebruiksnormen voor dierlijke mest zal boeren duizenden euro’s aan extra kunstmestaankopen kosten en tienduizenden euro’s aan extra mestafzet. LTO denkt dat veel ondernemers vanaf volgend jaar niet meer aan derogatie zullen deelnemen omdat het niet meer interessant is.

Subsidie is doekje voor het bloeden

Het is volgens LTO nog gissen wat de aangekondigde aanpassing van bufferstroken inhoudt en de belangenbehartiger laakt het feit dat kunstmestvervangers geen onderdeel zijn van de derogatie. De subsidieregeling om de gevolgen van het verdwijnen van derogatie te compenseren noemt LTO ‘een doekje voor het bloeden.’