Stikstof

Lode Ceyssens: ‘Uitstroom oudere boeren kan leiden tot 42 procent minder stikstof’

Lode Ceyssens: geen rekening gehouden met uitstroom oude landbouwers in stikstofdebat
Lode Ceyssens: ‘Geen rekening gehouden met uitstroom oude landbouwers in stikstofdebat’

De overheid zou in de stikstofplannen meer rekening moeten houden met de natuurlijke uitstroom van oudere landbouwers. Stoppende oudere boeren zouden voor een stikstofvermindering van 42 procent kunnen zorgen, stelt Boerenbond-voorzitter Lode Ceyssens in een opiniestuk.

Volgens Ceyssens heeft slechts 12 procent van de landbouwers ouder dan vijftig jaar een opvolger. Dat betekent dat een aanzienlijk aantal landbouwers de volgende 10 à 15 jaar zal stoppen. ‘Aangezien bijna de helft van de dierlijke stikstofemissies in Vlaanderen afkomstig is van dieren bij landbouwers ouder dan 50 jaar, kan deze uitstroom leiden tot een stikstofvermindering van maar liefst 42 procent’, stelt Ceyssens. ‘En dat is zonder de bijkomende inspanningen gerekend van overblijvende bedrijven. Dat zal uiteraard niet automatisch gebeuren, maar het is onbegrijpelijk dat er in heel het stikstofplan nergens rekening gehouden wordt met deze mogelijkheid.’

Maak plannen van de jonge landbouwers haalbaar

De voorzitter wil dat er een instrument ontwikkeld wordt voor alle bedrijfsleiders ouder dan 50 jaar. ‘Maak duidelijk wat van hen verwacht wordt, zodat ze op basis van individuele situatie een keuze kunnen maken: stoppen, eventueel nog verder doen tot aan hun 65e of toch meestappen in het traject emissiereductie’, pleit hij. ‘Door met stoppers een helder contract te maken wordt duidelijk hoeveel stikstof er jaar na jaar uit het bad verdwijnt tussen nu en 2037.’

Boerenbond wil dat die stikstofdaling, samen met de vrijwillige opkoopregeling in de varkenshouderij, wordt gebruikt om de plannen van jonge landbouwers haalbaar te maken. ‘Niet door gewoon de pootjes te tellen, maar door de emissie per bedrijf te bepalen’, vertelt Ceyssens. ‘Laat de boer zelf kiezen hoe hij deze doelstelling haalt: bijvoorbeeld door stikstofemissie te verminderen door innovatie, door verdienmodellen te ontwikkelen met minder dieren of door emissierechten van zijn collega-landbouwer te kopen.’

Reactie Demir is afwijzend

In een eerste reactie op de plannen van Boerenbond reageert Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir afwijzend. 'Het voorstel van de Boerenbond is een pleidooi voor uitstel’, zegt ze. ‘Het probleem weer uitstellen naar 2037 is fouten uit het verleden herhalen. Helaas hebben we die tijd niet. Dit is de snelweg regelrecht naar een vergunningsstop. We hebben voor onze varkensboeren die in een crisis zitten en de donkeroranje bedrijven wel een stoppersregeling voorzien om hen voldoende te helpen', aldus Demir.