Stikstof

Lely Sphere op RAV-lijst met 77 procent reductie van ammoniak

De Lely Sphere reduceert ammoniakuistoot met 77 procent
De Lely Sphere reduceert de ammoniakuistoot met 77 procent

De definitieve emissiefactor waarmee de Lely Sphere op de RAV -lijst (Regeling Ammoniak Veehouder) is geplaatst, is vastgesteld op 3 kg ammoniak per dierplaats per jaar.

Dat is een reductie van 77 procent van de ammoniakemissie van een stal met een roostervloer.

Laagste emissiefactor op de RAV-lijst

De Lely Sphere is daarmee op de RAV-lijst in de diercategorie stalsysteem voor melk-en kalfkoeien ouder dan twee jaar het systeem met de laagste emissiefactor.

De Lely Sphere werkt volgens het systeem dat urine via strips in vloer naar een kelder wordt afgevoerd en mest via een mestrobot wordt opgezogen van een vloer die regelmatig wordt bevochtigd. De lucht in de kelder wordt vervolgens afgezogen en verlaat via een chemische luchtwasser de kelder.

Drie meststromen

Het systeem levert drie meststromen op: een dikke fractie met langzaam vrijkomende stikstof Daarnaast een kalirijke dunnefractie en via de luchtwasser ontstaat een vloeibare ammoniummeststof.

De mest wordt opgezogen door een mestrobot terwijl de urine via metalen strips met gaatjes in de roosterspleten verdwijnt
De mest wordt opgezogen door een mestrobot, terwijl de urine via metalen strips met gaatjes in de roosterspleten verdwijnt

Teleurgesteld in overheid

De definitieve emissiefactor kan Lely helpen om de Lely Sphere bij de overheid nog meer onder de aandacht te brengen als een van de innovaties die kan bijdragen in het reduceren van stikstof. In een persverklaring uit Lely zich kritisch richting de overheid en noemt het ‘teleurstellend voor melkveehouders en samenleving dat alleen een RAV-certificering volgens Rijksoverheid niet meer voldoende zekerheid geeft voor een vergunning.’

Veeteelt maakte afgelopen najaar nog een video van het systeem bij melkveehouder Peter van Oosterhout.