Stikstof

Kamerbrieven: 3000 piekbelasters, 41 procent ammoniakreductie

Het is nog niet bekend welke bedrijven piekbelaster zijn
Het is nog niet bekend welke bedrijven piekbelaster zijn

Het kabinet wil in april starten met de aanpak van de 3000 bedrijven die de meeste stikstofneerslag veroorzaken op stikstofgevoelige en overbelaste Natura 2000-gebieden.

Deze zogeheten piekbelasters moeten hun stikstofemissie terugdringen door het verduurzamen, verplaatsen of stopzetten van hun bedrijf. Daarnaast maakte het kabinet vandaag bekend dat de landbouw de uitstoot van ammoniak in de periode 2019 tot 2030 met 41 procent moet reduceren. 

Website voor piekbelasters

Welke bedrijven tot de piekbelasters horen is nu nog niet bekend. Het kabinet werkt aan een website waar bedrijven op basis van hun bedrijfsgegevens kunnen inschatten of zij wel of niet piekbelaster zijn. Ook kunnen ze daar zien voor welke regelingen ze in aanmerking komen.

Het kabinet wil met de aanpak van de piekbelasters de uitstoot van stikstof met jaarlijks 100 mol per hectare terugdringen. De aanpak moet niet alleen de staat van de natuur verbeteren, maar ook een einde maken aan de onzekere situatie voor PAS-melders.

Lees hier de brief over de aanpak van de piekbelasters.

41 procent minder ammoniak in 2030

Het kabinet kondigt ook aan dat de landbouwsector in 2030 41 procent minder ammoniak moet uitstoten dan in 2019. De sectoren industrie, energie en mobiliteit krijgen van de regering een lager reductiepercentage opgelegd. Zo moet de sector mobiliteit de uitstoot van NOx met 25 procent terugdringen in de periode 2019 tot 2030, terwijl voor de sector industrie en energie een afname van 38 procent geldt.

Het kabinet gaat ook onderzoek doen naar een juridisch houdbaar alternatief voor de kritische depositiewaarde (kdw), dat beter recht doet aan de staat van de natuur.

Veel woorden, maar boeren schieten er niets mee op

Agractie reageert kritisch op de nieuwe Kamerbrieven van de overheid. Zo stelt de boerenorganisatie vast dat er nog steeds geen duidelijkheid is voor boeren dichtbij Natura 2000-gebieden. Ook biedt het kabinet opnieuw geen oplossingen voor PAS-melders. ‘Veel woorden, maar boeren schieten er niets mee op. Dit dossier moddert voort op dezelfde wankele basis, waarbij grootschalige sanering en krimp van de agrarische sector, zonder helder perspectief het uitgangspunt is.’

Te weinig duidelijkheid

LTO vindt het een gemiste kans dat de Kamerbrieven nog te weinig duidelijkheid geven. ‘De onrust die bij veel boeren en tuinders leeft, wordt met deze brieven nog niet weggenomen.’ De belangenorganisatie wijst bijvoorbeeld op het belang van het gelijktijdig publiceren van de stoppersregeling en regelingen voor boeren die willen verplaatsen, innoveren of extensiveren. ‘Het hele keuzepallet moet – zowel inhoudelijk als juridisch – in een keer in beeld worden gebracht’, stelt voorzitter Sjaak van der Tak. ‘Een boer die overweegt om met zijn bedrijf te stoppen, moet ook weten waar hij aan toe is als hij een andere keuzes maakt, zoals het besluit om in te zetten op innovatie en managementmaatregelen.’

Lees hier de volledige reactie van LTO.