Stikstof

Kabinet geeft PAS-melders prioriteit bij verdeling stikstofruimte

Minister Van der Wal verwacht dat er in oktober stikstof beschikbaar komt om PAS-melders te legaliseren
Minister Van der Wal verwacht dat er in oktober stikstof beschikbaar komt om PAS-melders te legaliseren

PAS-melders krijgen de hoogste prioriteit bij de verdeling van stikstofruimte uit het stikstofregistratiesysteem (stikstofbank).

Dit blijkt uit een brief van minister Van der Wal aan de Tweede Kamer.

Oude afspraken aangepast

Met dit besluit past het kabinet afspraken aan die waren gemaakt door het vorige kabinet. Destijds was afgesproken dat woningbouwprojecten en een aantal infrastructuurprojecten als eerste gebruik zouden kunnen maken van de beschikbare stikstofruimte. Nu wordt prioriteit gegeven aan het legaliseren van PAS-melders. Daarnaast zal een zeer beperkte hoeveelheid stikstofruimte gereserveerd kunnen worden voor de meest concrete woningbouwprojecten waarvoor binnen een jaar een vergunning wordt aangevraagd.

Meer stikstofruimte vanaf oktober

De minister verwacht dat vanaf oktober meer stikstof beschikbaar komt om PAS-melders te legaliseren. Om PAS-melders prioriteit te kunnen geven is namelijk een wetswijziging noodzakelijk. De beschikbare stikstof is afkomstig van varkenshouders die gebruikmaken van de subsidieregeling sanering varkenshouderijen. Ook de stikstofruimte die beschikbaar komt uit de toekomstige opkoopregeling voor piekbelasters zal met voorrang worden ingezet om PAS-melders te legaliseren.

Nu 95 PAS-melders gelegaliseerd

De minister meldt ook dat de gerechtelijke beslissing om de afkapgrens voor stikstofdepositie vast te stellen op 25 kilometer een oplossing biedt voor in totaal 95 PAS-melders. Daarmee blijven er nog circa 2400 PAS-melders over die wachten op legalisatie.

De volledige Kamerbrief is te downloaden van de website van de Rijksoverheid.