Stikstof

Kabinet: ‘Een betere stoppersregeling dan deze komt er niet’

In veel natuurgebieden is een herstelronde met calcium hard nodig, volgens Eurofins
De groep bedrijven die in aanmerking komt voor de vrijwillige stoppersregeling is fors groter dan in het plan van Remkes

Met een eenmalige vrijwillige stoppersregeling voor bedrijven in de buurt van beschermde natuurgebieden, wil het kabinet op korte termijn de hoeveelheid stikstof fors terugbrengen.

Behalve voor vrijwillig stoppen kunnen deze piekbelasters ook kiezen voor verplaatsen of voor vergaand omschakelen of extensiveren. Dat blijkt uit een brief die die minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

‘Voor ondernemers die het betreft is het een moeilijke boodschap, maar het is de enige manier om zo min mogelijk ondernemingen te raken en PAS-melders met voorrang aan een natuurvergunning te helpen’, zo meldt het kabinet.

Forsere groep dan in plan Remkes

De groep die in aanmerking komt voor een vrijwillige stoppersregeling is fors groter dan de 500 tot 600 piekbelasters die Johan Remkes noemde in zijn plan. In januari wil de overheid de criteria voor de stoppersregeling bekendmaken. Het streven is om deze zogenaamde LBV plus-regeling in april 2023 open te stellen. Het kabinet noemt de regeling, die eenmalig is, het beste aanbod. ‘Een betere regeling dan deze komt er niet.’

Prioriteit bij PAS-melders

In de brief geven de ministers ook aan dat het legaliseren van PAS-melders prioriteit heeft voor het kabinet. ‘Zeker voor PAS-melders waar handhaving dreigt, is de situatie verschrikkelijk’, schrijven ze. Het kabinet stelt daarom 250 miljoen euro beschikbaar voor provincies om direct maatregelen te kunnen nemen voor deze groep ondernemers. Als afzien van handhaving niet mogelijk is, wil het kabinet de geleden schade vergoeden met een schadeloket. ‘Ik begrijp dat dit de onzekerheid van de mensen die het treft niet wegneemt, maar het kabinet spant zich tot het uiterste in om deze mensen niet te laten vallen’, aldus minister Van der Wal.

Passende beoordeling nodig voor emissiearme systemen

Het kabinet wijdt in de brief ook nog een passage aan emissiearme stalsystemen. Afgelopen tijd bleek dat Rav-factoren onvoldoende betrouwbaar zijn voor het verlenen van nieuwe natuurvergunningen. Het kabinet wil daarom dat ondernemers die een nieuw emissiearm stalsysteem gaan bouwen, eerst een zogenaamde passende beoordeling uitvoeren om na te gaan of ze een natuurvergunning kunnen krijgen. Samen met provincies en sectorpartijen past het kabinet hiervoor de bestaande handreiking voor de passende beoordeling aan.