Stikstof

GRONDig bepleit extra mestplaatsingsruimte voor grondgebonden bedrijven

Volgens GRONDig worden grondgebonden bedrijven extra hard geraakt door het verlies van derogatie, de aanwijzing van nutriënten verontreinigde gebieden en de verplichte bufferzones
Volgens GRONDig worden grondgebonden bedrijven extra hard geraakt door het verlies van derogatie, de aanwijzing van nutriënten verontreinigde gebieden en de verplichte bufferzones

Netwerk GRONDig, belangenbehartiger van grondgebonden melkveehouders, heeft minister Adema gevraagd om grondgebonden bedrijven per direct mestplaatsingsruimte van 200 tot 220 kg stikstof per hectare toe te staan.

Volgens GRONDig wordt de achterban extra hard geraakt door het verlies van derogatie, de aanwijzing van nutriënten verontreinigde gebieden en de verplichte bufferzones. Grondgebonden bedrijven konden tot voor kort alle mest plaatsen op eigen grond maar moeten nu ook mest afvoeren. 

Circa 53 miljoen kuub rundveemest niet plaatsbaar

Volgens GRONDig is er op dit moment geen plaatsingsruimte voor circa 53 miljoen kuub rundveemest. Om grondgebonden bedrijven lucht te geven vraagt de belangenbehartiger om deze bedrijven nog dit seizoen een mestplaatsingsruimte van 200 tot 220 kg stikstof per hectare toe te staan. Grondgebonden bedrijven zijn volgens GRONDig bedrijven zonder fosfaatoverschot. Afhankelijk van de grondsoort komt dit neer op een veebezetting van 2 tot 2,2 gve per hectare. 

Stimulans emissiearme bedrijfsvoering

De extra mestplaatsingsruimte is onderdeel van de zogenaamde ‘Mestregeling’ die GRONDig vandaag aan de minister heeft gepresenteerd met het verzoek om deze te verkennen en uit te werken. Een ander onderdeel van deze regeling is splitsen van de stikstofexcretieforfaits per melkkoe in een stalexcretie en een weide-excretie, berekend op basis van het aantal uren weidegang en het ureumgetal. De stalexcretie zou dan geplaatst moeten worden op het land binnen de gestelde normen en de weide-excretie zou dan niet meer meetellen. Deze splitsing zou een emissiearme bedrijfsvoering stimuleren. Daarnaast zouden bedrijven die meer dan 1300 uur per jaar weiden en minder dan 100 kg stikstof per jaar gebruiken extra mestplaatsingsruimte moeten krijgen.

Sectororganisaties in gesprek met minister

GRONDig deed het voorstel in een gesprek met demissionair minister Adama van LNV. Vanochtend sprak Adema in Den Haag met zes melkveeorganisaties over de actuele noodsituatie op de mestmarkt.