Stikstof

Europese Commissie zet seinen voor inzet renure op groen

Renure is een stikstofhoudend meststof die vrij komt bij be- of verwerken van dierlijke mest
Renure is een stikstofhoudende meststof die vrijkomt bij be- of verwerken van dierlijke mest

Met de publicatie van een voorstel van de Europese Commissie om kunstmestvervangers toe te staan is het gebruik van bewerkte dierlijke mest als kunstmestvervanger opnieuw een stapje dichterbij. 

Als de plannen goedgekeurd worden, mogen veehouders maximaal 100 kilo stikstof uit renure-meststoffen extra per hectare toedienen. 

Geen groei in vee en mestproductie

De Europese Commissie verbindt wel een aantal voorwaarden aan de inzet van kunstmestvervangers, Zo mag het aantal stuks rundvee en de mestproductie niet toenemen door de inzet ervan. Ook gelden er eisen aan de kwaliteit van de meststoffen. Zo worden alleen meststoffen toegestaan met een constante kwaliteit met minstens 90 procent minerale stikstof. Tot 17 mei kan nu feedback gegeven worden op het voorstel, voordat de Europese Commissie definitief instemt met het voorstel. 

Tien jaar aan gewerkt

Europarlementariër Jan Huitema schrijft op X dat hij trots is dat het voorstel na jaren hard werken online staat. De Friese melkveehouder vroeg tien jaar geleden als eerste aandacht voor de inzet van kunstmestvervangers. 

Deels oplossing voor mestprobleem

Het NAJK is blij met het voorstel van de Europese Commissie. ‘Dit is iets waar NAJK samen met vele andere partijen en organisaties al lange tijd voor pleit, aangezien het goed is voor de verduurzaming van de land- en tuinbouw en voor een gedeelte een oplossing kan zijn voor het huidige mestprobleem in Nederland’, aldus portefeuillehouder internationaal Gerben Boom.

NAJK roept de overheid op om zo snel mogelijk alle voorbereidingen te treffen voor het gebruik maken van deze regeling.