Stikstof

Bijna dertig procent melkveebedrijven heeft geen mestoverschot

Sinds 2018 daalt het percentage melkveebedrijven met een mestoverschot
Sinds 2018 daalt het percentage melkveebedrijven met een mestoverschot

Het percentage melkveebedrijven dat geen mest hoeft af te voeren is voor het vierde jaar op rij toegenomen. In 2022 had bijna drie op de tien (29 procent) van de melkveebedrijven geen mestoverschot.

Een jaar eerder lag dat nog op 26 procent, terwijl in 2018 een op de vijf (20 procent) van de melkveebedrijven alle mest op het eigen bedrijf kon aanwenden. Dat blijkt uit cijfers van het CBS, gepubliceerd door het Compendium voor de Leefomgeving.

34 procent zonder overschot in 2013

In 2013 lag het percentage melkveebedrijven zonder mestoverschot nog op 34 procent. Door een geleidelijke aanscherping van de gebruiksnormen nam het percentage melkveebedrijven met een mestoverschot daarna toe van 66 tot 80 procent in 2017. Sindsdien daalt het aantal bedrijven met een mestoverschot weer.

Gebruiksnormen geleidelijk scherper

Volgens de Europese nitraatrichtlijn mogen Nederlandse veehouders per hectare170 kg stikstof uit dierlijke mest toedienen. Door derogatie werd dat verruimd tot maximaal 230 (zand- en lössgrond) tot 250 kg. Vanaf dit jaar worden de gebruiksnormen geleidelijk scherper door het afbouwen van derogatie. Dat zal ook gevolgen hebben voor het percentage melkveebedrijven met een mestoverschot.