Stikstof

Ammoniak- en stikstofemissie nemen al drie jaar op rij af

De ammoniak- en stikstofuitstoot uit de landbouw daalden van 2018 tot en met 2021 met 6,4 en 8,0 procent
De ammoniak- en stikstofuitstoot uit de landbouw daalden van 2018 tot en met 2021 met 6,4 en 8,0 procent

Zowel de totale ammoniak- en stikstofemissie als de emissie van ammoniak en stikstof uit de landbouw zijn van 2018 tot en met 2021 afgenomen.

Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. Het gaat hierbij om de uitstoot naar de lucht en niet de depositie op de natuur. In de berekening is rekening gehouden met de verschillende stalsystemen.

Grootste daling bij stikstofuitstoot

De totale ammoniakemissie daalde in drie jaar tijd met 5,9 procent naar 122,1 kiloton in 2021. De emissie van ammoniak afkomstig uit de landbouw zakte in diezelfde periode met 6,4 procent naar 107,9 kiloton.

De stikstofemissie daalde van 2018 tot en met 2021 harder dan de ammoniakemissie. De totale emissie van stikstof nam met 10,3 procent af, waardoor dit uitkwam op 308,4 kiloton. De stikstofemissie uit de landbouw daalde met 8,0 procent en stond in 2021 op 38,1 miljoen ton. Daarmee nam de landbouw 12,4 procent van de totale stikstofuitstoot voor haar deel in 2021. De grootste uitstoter van stikstof blijft het verkeer met 217,2 kiloton.  

Bruikbaar voor depositieberekeningen

Minister Van Der Wal voor Natuur en Stikstof vroeg deze cijfers op, nadat de Tweede kamer via een motie aan het kabinet vroeg om een berekening van de emissiereductie. De cijfers van 2021 worden gebruikt voor berekeningen voor de nieuwe concentratie- en depositiekaarten en de totale depositie in beschermde natuurgebieden.