Stikstof

Agractie schuift wel aan bij overleg Landbouwakkoord, FDF niet

Het Landbouwakkoord moet boeren een perspectief bieden
Het Landbouwakkoord moet boeren een perspectief bieden

Agractie neemt vandaag deel aan het overleg over een Landbouwakkoord met landbouwminister Piet Adema.

Agractie nam het besluit na raadpleging van bijna 2000 boeren en donateurs via een online enquête. Het merendeel gaf aan dat het verstandig is dat Agractie zich inzet bij het sluiten van een Landbouwakkoord.

Het Landbouwakkoord moet boeren een langdurige perspectief bieden en de stikstofcrisis helpen oplossen. Voor het Landbouwakkoord zijn landbouworganisaties uitgenodigd, maar ook provincies, ketenpartijen en natuurorganisaties.

Mordicus tegen GVE-norm

Farmers Defence Force (FDF) zal niet op de uitnodiging ingaan om mee te praten voor het Landbouwakkoord. Voorman Mark van den Oever stelt dat het hoofdbestuur daarover unaniem is. In een vlog geeft Van den Oever aan dat FDF op 21 december zou mogen aanschuiven. Dat betekent volgens Van den Oever dat andere belanghebbenden eerst ‘de boel mogen voorkoken’, waarrna FDF er ook nog wat van mag vinden. Ook hekelt FDF de deze week geopperde plannen van een maximale GVE-norm per hectare. ‘Daar zijn we mordicus tegen. In het zuiden kunnen we prima circulair werken dankzij samenwerking met akkerbouwers en groentelers.’

Met gezonde tegenzin

Agractie-voorzitter Bart Kemp zegt juist dat de organisatie niet weg kan lopen voor haar verantwoordelijkheid. ‘We gaan met gezonde tegenzin en met de voet op de rem aan de gesprekken beginnen. Als er ingrijpende keuzes gemaakt moeten worden, zullen we eerst de mening van de leden vragen.’