Verschijningsdata 2020 Veeteelt, VeeteeltVlees en De Boerin

Veeteelt

Datum Thema
16 januari Mais
6 februari Mestbewerking
20 februari Vruchtbaarheid
12 maart Energie / GRAS
26 maart Bodem en gewas
24 april Klauwgezondheid / Interbull / De Boerin
7 mei Melkwinning
28 mei Biestbeleid
18 juni Arbeid
16 juli Levensduur / GRAS
21 augustus Economie / Interbull
17 september Uiergezondheid
8 oktober Huisvesting
29 oktober Rantsoenen / De Boerin
12 november Jongveeopfok
26 november Techniek
11 december Kerst / Interbull
 

VeeteeltVlees

Datum Thema
16 januari Mais
   
20 februari Bemesting
   
26 maart Rantsoenen
24 april Gras / De Boerin
   
28 mei Diergezondheid
18 juni Jongveeopfok
16 juli Rassenspecial
21 augustus  Bwb-indexen
17 september Vruchtbaarheid
   
29 oktober  De mooiste bwb / De Boerin
   
26 november  Huisvesting
11 december Kerst

 

De Boerin

Datum Thema
17 april Gezondheid
29 oktober Transitieperiode