Verschijningsdata 2022 Veeteelt en VeeteeltVlees

Veeteelt

Datum Thema
21-22 januari Mais
18-19 februari Bemesting
18-19 maart Gezondheid / VeeteeltGRAS
22-23 april Bedrijfsovername / Interbull
20-21 mei Automatisering
17-18 juni Economie
22-23 juli Huisvesting / VeeteeltGRAS
26-27 augustus Melkwinning / Interbull
16-17 september Voeding
14-15 oktober Jongveeopfok
18-19 november Techniek
23-24 december Kerst / Interbull
 

VeeteeltVlees

Datum Thema
21-22 januari Mais
18-19 februari Bodem/bemesting
18-19 maart Eiwit- en energieteelten
22-23 april Gras
20-21 mei Economie/bioveehouderij
17-18 juni Jongveeopfok
22-23 juli Rassenspecial
26-27 augustus Bwb-indexen
16-17 september Diergezondheid
14-15 oktober De mooiste bwb
18-19 november Voeding / automatisering
23-24 december Kerst