Verschijningsdata 2021 Veeteelt en VeeteeltVlees

Veeteelt

Datum Thema
21-23 januari Mais
18-20 februari Bemesting
18-20 maart Gezondheid / VeeteeltGRAS
22-24 april Export / Interbull
20-22 mei Automatisering
17-19 juni Economie
22-24 juli Huisvesting / VeeteeltGRAS
26-28 augustus Melkwinning / Interbull
16-18 september Jongveeopfok
14-16 oktober Voeding
18-20 november Rantsoenen
16-18 december Kerst / Interbull
 

VeeteeltVlees

Datum Thema
21-23 januari Mais
18-20 februari Bodemgezondheid
18-20 maart Diergezondheid
22-24 april Gras
20-22 mei Economie
17-19 juni Jongveeopfok
22-24 juli Rassenspecial
26-28 augustus Bwb-indexen
16-18 september Vleesafzet / korte keten
14-16 oktober De mooiste bwb
18-20 november Rantsoenen
16-18 december Kerst