Ruwvoer

Zonnekroon mogelijk interessant als alternatief voedergewas

Zonnekroon kan worden geoogst met een maishakselaar (foto: CCBT)
Zonnekroon kan worden geoogst met een maishakselaar (foto: CCBT)

Onderzoeks- en adviesbureaus in Vlaanderen zien kansen voor de teelt van zonnekroon als alternatief voedergewas.

Volgens het Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoeken voorlichting Biologische Teelt (CCBT) kunnen met het meerjarige gewasopbrengsten worden gerealiseerd van 12 tot 20 ton droge stof per hectare bij een bemesting van 130 tot 150 kg stikstof.

Veel suiker en variërend eiwitgehalte

Onderzoeks- en adviesbureau Inagro meldt dat de planten veel suiker bevatten. Daardoor is het gewas smakelijk en goed in te kuilen. Bovendien bevat zonnekroon hoge gehaltes aan bepaalde sporenelementen en mineralen zoals calcium. Het eiwitgehalte lijkt volgens Inagro sterk te variëren, maar hangt waarschijnlijk samen met de bodemvruchtbaarheid en vochtvoorziening.

Twintig jaar productief

De zonnekroon is een vaste plant die maar één keer gezaaid hoeft te worden en daarna minimaal twintig jaar productief kan blijven. De voederwaarde van het gewas verandert niet naarmate planten ouder worden. De teelt vraagt dan ook weinig arbeid: bemesten in maart en oogsten in september met een maishakselaar. Onkruidbestrijding is alleen in het eerste jaar nodig en van schade door ongedierte of vraat door wilde varkens heeft het gewas geen last.

Diepe wortels en veel bloemen

Zonnekroonplanten wortelen diep waardoor ze meststoffen goed benutten en er weinig risico is op uitspoeling. Bovendien is zonnekroon weinig gevoelig voor droogte. Daarbij produceren de planten veel bloemen die aantrekkelijk zijn voor nuttige insecten, zoals zweefvliegen en bijen. Bovendien bloeien de planten vrij laat in de zomer, een periode waarin weinig andere planten bloeien.

Belangstelling groeit

Klimaatverandering en aandacht voor biodiversiteit spelen de belangstelling voor zonnekroon in de kaart, denkt Inagro. Het bureau wil de mogelijkheden van het gewas dan ook verder onderzoeken.