Ruwvoer

Vlaamse subsidie methaanreducerend voeren heeft weinig succes

voer additief
Om de uitstoot van methaan te reduceren via het rantsoen gelden er subsidies voor onder meer het voeren van bierdraf, koolzaadschroot, lijnzaad en een aantal specifieke supplementen

De Vlaamse ecoregel methaanarm voederen is dusdanig moeilijk in de praktijk te brengen dat veel veehouders deze links laten liggen.

Dat ondervond Roel Vaes, adviseur rundveehouderij​ op de studiedienst bij Boerenbond.

Bierdraf en koolzaadschroot onrealistisch, 3-NOP erg duur

Vooral veehouders die bierdraf of koolzaadschroot al gebruikten, zagen vanuit het GLB kansen. ‘Maar toen bleek dat ze ook ferm moesten zakken in hun aandeel mais, hebben ze dat laten schieten’, weet Vaes. Om methaan te reduceren via het rantsoen gelden er subsidies voor onder meer het voeren van bierdraf, koolzaadschroot, lijnzaad en ook een aantal specifieke supplementen. Voeren van een combinatie van bierdraf en koolzaadschroot leidt tot problemen. ‘Om de subsidie toegekend te krijgen moet je 10 à 12 kg bierdraf per koe per dag voederen. Dat is te veel en onhaalbaar’, vertelt de adviseur.

Anderzijds is gebruik van de methaanremmer 3-NOP (Bovaer) volgens Vaes nog erg duur. ‘Dit kost gemiddeld 90 à 100 euro per koe per jaar, waardoor de subsidie met 25 euro per koe per jaar niet rendeert.’

Duurzaamheidspremies

Het laten liggen van voedermaatregelen is jammer volgens Vaes, want het vormt de basis voor de registratie van de emissiereductie van de sector in de klimaatboekhouding. Naast de subsidie vanuit het GLB kan het ook de basis vormen voor extra duurzaamheidspremies in het kader van een lagere koolstofvoetafdruk. Gezien het belangrijke aandeel van melkkoeien in de methaanemissies, wordt vooral gekeken naar  melkveehouders voor het nemen van maatregelen. ‘Hierdoor zijn veehouders vragende partij naar praktische toepasbare maatregelen met minimale administratieve opvolging’, weet de adviseur.

Die druk op boeren om de koolstofvoetafdruk te verminderen komt van bovenaf. ‘Naast de Vlaamse overheid worden ook grote bedrijven zoals Nestle of Colruyt verplicht hun duurzaamheidsdoelstellingen en maatregelen te rapporteren aan Europa vanaf 2025’, weet Vaes. ‘Via die weg sijpelt dat door naar de melkverwerkers.’ Europa heeft namelijk de ambities om tegen 2050 het eerste CO2-neutrale continent worden, dit met behulp van de Green Deal.

Veestapelreductie

Maar er is nog iets. ‘Het Convenant Enterische Emissies Rundvee, dat aan de prognose werkt van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030, wil 27 procent minder enterische emissies tegen 2030 ten opzichte van 2018’, vertelt de Boerenbond-adviseur. ‘Als we de gewenste doelen bij de tussentijdse evaluatie in 2025 niet halen, kan de wetgeving verplichtingen opleggen of in het slechtste geval pleiten voor een veestapelreductie. Eigenlijk mogen we hier niet ter plaatse blijven trappelen, want dan krijgen we vroeg of laat het deksel op de neus’, waarschuwt Vaes.

Eco-regeling methaan reducerend voeren

Het klimaatadaptief voeren is als eco-regel opgenomen binnen het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor Vlaamse veebedrijven. Dit wil zeggen dat een boer vrijwillig een extra premie kan ontvangen als hij een erkend bijproduct of voederadditief gebruikt. Voeren van een combinatie van bierdraf en koolzaadschroot levert 0,08 euro per dier per dag op. Eenzelfde vergoeding geldt voor het voeren van  geëxtrudeerd lijnzaad of koolzaadvet. Nitraat toevoegen aan het rantsoen levert 0,04 euro op, 3-NOP 0,07 euro, een combinatie van nitraat en koolzaadvet 0,12 euro en een combinatie van nitraat en geëxtrudeerd lijnzaad 0,12 euro.