Ruwvoer

Video: kwaliteit ruwvoer bij Van Ittersum bepaalt klimaatscores

De familie van Ittersum zet zich al jarenlang in voor het behoud van de weidevogels
De familie Van Ittersum zet zich al jarenlang in voor het behoud van de weidevogels

Eerder maaien, drogere eerste en tweede sneden en nauwkeuriger bemesten. De maatregelen die de familie Van Ittersum nam, droegen niet alleen bij aan een betere eiwitefficiëntie, maar zorgden ook voor betere klimaatscores.

De familie Van Ittersum is ‘Ambassadeur van het platteland’, een initiatief van FrieslandCampina. In de Mastenbroekerpolder melken ze 200 koeien op ruim 100 hectare en al jaren zetten ze zich fanatiek in voor het behoud van de weidevogels.

Broeikasgasuitstoot gedaald

Het weidevogelbeheer levert een specifieke graskwaliteit op. Door de sneden passend in te zetten in het rantsoen heeft dat geen nadelige invloed op de resultaten. Zelfs niet op de uitstoot van broeikasgassen. Het kengetal broeikasgastuitstoot per kilogram melk is bij Van Ittersum de afgelopen jaren juist gedaald. ‘De kwaliteit van het ruwvoer is bepalend voor het verbeteren van de klimaatscores’, legt Wim van Ittersum uit.

In een video die VeeteeltGRAS samen maakte met FrieslandCampina, vertelt de familie Van Ittersum welke maatregelen ze nam en wat dat opleverde.