Ruwvoer

Totale dierlijke mestproductie neemt af, mestproductie rundvee stabiel

De afgelopen vijf jaar bleef de mestproductie van rundvee vrijwel gelijk
De afgelopen vijf jaar bleef de mestproductie van rundvee vrijwel gelijk

De totale dierlijke mestproductie nam in de periode van 2018 tot en met 2022 af van 75,16 miljard kg tot 73,54 miljard kg. De mestproductie afkomstig van rundvee bleef in deze vijf jaar vrijwel gelijk.

Dat constateert het Compendium voor de Leefomgeving (CLO) op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2022 lag de mestproductie afkomstig van rundvee op 60,74 miljard kg. Hiervan bestaat ruim 99 procent uit dunne mest en slechts 0,6 procent uit vaste mest. Van de dunne mest is 90 procent afkomstig van rundvee in de stal. De overige 10 procent komt van runderen in de wei.  

Aandeel rundvee hoogst sinds 1986

Met deze mestproductie was rundvee vorig jaar goed voor 83 procent van de totale dierlijke mestproductie. Dit aandeel was sinds 1986 nooit eerder zo hoog. Hoewel de mestproductie van varkens en pluimvee veel lager is, hebben zij wel een grote bijdrage aan het mestoverschot omdat zij in tegenstelling tot de melkveehouderij niet grondgebonden zijn.

Verplichte krimp van veestapel zorgde wel voor daling

De afgelopen vijf jaar bleef de mestproductie van rundvee stabiel, maar deze nam in vergelijking met 2016 wel af. Toen produceerden runderen nog 64,29 miljard kg mest. Het CLO wijt de afname aan de verplichte krimp van de veestapel. 

Ook in vergelijking met 1986 is de mestproductie van rundvee afgenomen. Toen lag dit nog op 71,70 miljard kg.

Kilogrammen vaste mest daalt

Het aantal kilogrammen vaste mest daalt wel al jarenlang op rij. In 2000 lag dit met 1,14 miljard kg op het hoogste punt. In 2022 was dit nog maar 0,37 miljard kg. Ook de mestproductie van rundvee in de wei is flink afgenomen. In 1986 lag dit nog op 36,70 miljard kg, nu is dit nog 6,30 miljard kg. Alleen de mestproductie van runderen op stal is toegenomen. In 1986 lag dit nog op 35,0 miljard kg, vorig jaar op 54,07 miljard kg.

Mestproductie rundvee 1990-2022, bron: CBS
Mestproductie rundvee 1990-2022, bron: CBS