Ruwvoer

Toenemende droogte bedreigt maiszaadproductie

Toenemende droogte bedreigt maiszaadproductie
Toenemende droogte bedreigt maiszaadproductie

Al vijf jaar op rij worden de productieplannen voor maiszaadproductie niet gehaald door de droogte. Dat meldt Jan Bakker, directeur van KWS Benelux.

‘De toenemende hitte in Europa is desastreus voor de zaadproductie’, weet Bakker. ‘De geschatte verliezen door de droogte bedragen op Europees niveau wellicht 6 tot 7 miljoen eenheden maiszaad, terwijl de Europese markt 20 miljoen eenheden bedraagt.’

De droogteproblemen zijn niet in een bepaald gebied, maar bijna over heel West-Europa haalde men niet meer dan zestig tot zeventig procent van een normale oogst. Alleen het oosten (Rusland en Oekraïne) produceerde in 2022 wel nog boven niveau.

Toekomst van de productie van maiszaad in Europa?

Het klimaat veroorzaakt grote problemen voor de maiszaadproductie, waardoor de risicovoorraden slinken. En daarmee wordt de kans op een tekort aan maiszaad groter.

‘De grote vraag is of we in gebieden als Zuid-Frankrijk de komende jaren nog wel maiszaad kunnen produceren met de toenemende droogte en hittegolven, zoals in Spanje al het geval is. Daarnaast wordt de concurrentie met andere gewassen om percelen te contracteren voor zaadproductie steeds groter', vertelt Bakker. Hij vermoedt dat de beschikbare oppervlakte voor 2023 veel lager zal zijn dan in 2022.

Bakker geeft toe dat het op de markt knelt, maar vertelt ook dat KWS gelukkig de boer nog kan voorzien van voldoende maiszaad van nieuwe toprassen. ‘De veranderende weersomstandigheden vragen ook in de Benelux nieuwe maisrassen met aangepaste competenties. Daar gaan we ons als KWS dan ook op focussen’, aldus Bakker.

Veel rassen al uitverkocht

Bakker meldt dat veel KWS-rassen al zijn uitverkocht. ‘Maar we hebben van een aantal nieuwe toprassen nog onbeperkt zaad', aldus Bakker.