Ruwvoer

Stikstofopname maisrassen verschilt fors

Sommige maisrassen combineren een hoge drogestofopbrengst met een relatief hoog stikstofgehalte
Sommige maisrassen combineren een hoge drogestofopbrengst met een relatief hoog stikstofgehalte

Het ene snijmaisras neemt veel meer stikstof op dan het andere ras. De verschillen in stikstofopname kunnen oplopen tot 70 kg per hectare.

Dat concluderen onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR). Zij pleiten ervoor stikstofopname mee te nemen bij rasvergelijkingen.  

Tot 70 kg verschil in stikstofopname

De onderzoekers vergeleken resultaten van twee sets van rassenproeven over de jaren 2019 tot en met 2022. De sets onderscheiden zich in regio, bodemvruchtbaarheid, gebruikte rassen en opbrengstniveau, maar kenden een gelijke bemesting van 140 kg werkzame stikstof per hectare.

In de ene set, met een opbrengst van 15 tot 20 ton droge stof per hectare, lag de stikstofopname per ras tussen de 180 en 215 kg per hectare. In de tweede set, waarbij de opbrengst tussen de 20 en 25 ton droge stof lag, varieerde het verschil in stikstofopname nog meer: van 240 tot 310 kg per hectare. Het ras met de hoogste stikstofopname nam dus 70 kg meer op dan het ras met de laagste stikstofopname. De onderzoekers verwachten dat de rasverschillen in stikstofopname in de praktijk tussen de 35 en 50 kg per ras uitkomen.

Stikstofopname meenemen in rasvergelijkingen

Het verschil in stikstofopname wordt volgens de onderzoekers met name veroorzaakt door rasverschillen in drogestofopbrengst, maar ook het stikstofgehalte lijkt een rol te spelen. Bij een hogere drogestofopbrengst neemt het stikstofgehalte gemiddeld genomen af, maar er zijn rassen die een hoge drogestofopbrengst combineren met een relatief hoog stikstofgehalte. De onderzoekers pleiten er daarom voor om stikstofopname als eigenschap op te nemen in rasvergelijkingen.