Ruwvoer

Stichting Boer&Data ontwikkelt digitale graslandgebruikskalender

Met de digitale Graslandgebruikskalender kan de veehouder per perceel een bemestings- en beweidingsplan maken
Met de digitale Graslandgebruikskalender kan de veehouder per perceel een bemestings- en beweidingsplan maken

De stichting Boer&Data heeft samen met melkveehouders en softwarebedrijf VAA Works een digitale graslandgebruikskalender ontwikkeld. 

Met deze tool kunnen veehouders digitaal per perceel een bemestings- en beweidingsplan maken om de ruwvoederwinning te optimaliseren. Het is een vervanger van de papieren graslandkalender. 

Data combineren en analyseren

Met de digitale Graslandgebruikskalender kunnen melkveehouders alle data over de ruwvoerteelt samenvoegen, zoals grond-, kuil- en mestmonsters. Ook bemestingsgevens en informatie over weiden en maaien kunnen in de kalender worden geregistreerd. De gegevens worden geanalyseerd en met andere data gecombineerd, zodat een bemestings- en beweidingsplan gemaakt kan worden. Ook kunnen melkveehouders inzien hoeveel dierlijke mest en kunstmest er al op een bepaald perceel is toegediend en hoeveel er nog mag worden toegediend. 

Meer functionaliteiten dan papieren versie

Een uitbreiding op de papieren versie van de Graslandgebruikskalender is een eventuele registratie van de drogestofopbrengst per perceel. Hiermee wordt inzichtelijk welke percelen de hoogste opbrengst hebben en welke hoeveelheid mest zorgde voor een hoge ruwvoeropbrengst. Boer&Data geeft als voorbeeld dat percelen met kruidenrijk grasland zo makkelijk vergeleken kunnen worden met percelen met andere grasmengsels. 

Inzicht voor meer rendement

Een van de melkveehouders die de tool mee ontwikkelde, is Tjerk Hof uit Oldeberkoop. Hij heeft de digitale Graslandgebruikskalender inmiddels in gebruik. ‘Data helpen mij in de planning van de gewasteelt die in dienst staat van de melkproductie van de koeien. Met de huidige wet- en regelgeving is het voor mij noodzakelijk om per perceel keuzes te maken. We mogen minder stikstof uit drijfmest gebruiken en er ligt een maatschappelijke opgave voor meer biodiversiteit en minder CO2-uitstoot. Dat kan door meer ruwvoer van eigen land te halen, minder kunstmest te gebruiken en door minder krachtvoer aan te kopen. Hierdoor moeten we gewassen telen die efficiënter zijn met een lage mestgift. Je kunt je dan afvragen of je nog wel het juiste gewas teelt op een perceel. Voor welk perceel kies je bijvoorbeeld voor kruidenrijk grasland? Dat inzicht heb ik nodig in mijn bedrijfsvoering om meer rendement van eigen land te halen en dat doe ik met de digitale Graslandkalender’, vertelt Hof in een nieuwsbericht van Boer&Data.

Data blijven eigendom van melkveehouder

De digitale Graslandgebruikskalender is altijd inzichtelijk via een app op de mobiele telefoon en gegevens kunnen op elk moment worden geregistreerd. Ook kunnen data gekoppeld worden aan bedrijfsmanagementsystemen of andere tools. De melkveehouder bepaalt zelf wie toegang krijgt tot de data in de digitale Graslandgebruikskalender.