Ruwvoer

Scherpere mestgift voor mais gunstig voor grasland

Door de maisbemesting aan te passen komt er meer ruimte in het bemestingsplan voor grasland
Door de maisbemesting aan te passen komt er meer ruimte in het bemestingsplan voor grasland

Door de mestgift voor maisteelt te beperken, is er meer mest beschikbaar voor grasland. Daardoor komt er meer stikstof en dus meer eiwit in het gras. Die tip geven onderzoekers op de site van Verantwoorde Veehouderij.

De basisbemesting van 180 kg werkzame stikstof per hectare mais kan volgens de onderzoekers prima verlaagd worden naar 140 kg stikstof per hectare, omdat mais boven een gift van 100 kg stikstof per hectare niet meer zo sterk op stikstofbemesting reageert. 

Grasopbrengst verhogen

Daarbij komt dat het natte voorjaar de maisbemesting uitdagend maakt en er door de afbouw van derogatie minder mest beschikbaar is om in te zetten voor bemesting. Door een deel van de bemesting voor maisteelt te bestemmen voor het grasland kan de gras- en eiwitopbrengst omhoog.

Hoog vanggewas levert meer stikstof na

Voor de maisbemesting adviseren de onderzoekers om de drijfmestgift te beperken tot 30 tot 35 kuub per hectare. Dit vergt een aanvulling van 18 tot 42 kg stikstof via N-rijenbemesting, afhankelijk van de stikstofnalevering uit het vanggewas. Globaal mag een nalevering van 20 kg stikstof worden verwacht per 10 cm gewashoogte. Zeker dit jaar zijn er percelen waar het vanggewas ongeveer 20 cm hoog is en een nalevering van 40 kg stikstof verwacht mag worden. Met de beperkte maisbemesting is er 4 tot 5 kuub meer beschikbaar voor grasland.