Ruwvoer

Oude MAP 6 geldt zolang Vlaams MestActiePlan 7 uitblijft

mest
Voor Vlaamse boeren is het nog niet duidelijk met welk MestActiePlan seizoen 2024 begint

‘Zolang het nieuwe Vlaamse MestActiePlan 7 niet is goedgekeurd, geldt de regeling voor het oude MestActiePlan 6 zonder derogatie’, vertelt Leen Van den Bergh, diensthoofd communicatie bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

Ook de kaart met gebiedsgerichte maatregelen op basis van nitraatmetingen blijft in 2024 gelijk aan 2023. 

mest
Gebiedstypes 2023-2024 (bron: Vlaamse landmaatschappij)

Onduidelijk met welk mestactieplan bemestingsseizoen 2024 begint

Voor Vlaamse landbouwers blijft het voorlopig onduidelijk met welk MestActiePlan het bemestingsseizoen van 2024 start. MestActiePlan 7 heeft een lange geschiedenis. Na constructief overleg dienden de Vlaamse milieuorganisaties samen met landbouworganisaties op 7 maart 2023 een nieuw en klimaat robuuster MAP 7-voorstel in. De Europese Commissie keurde dit voorstel echter af. De maatregelen zouden onvoldoende zijn voor het behalen van de beoogde nitraatrichtlijnen. In juni 2023 gaf de Rechtbank van Eerste Aanleg in Brussel aan Vlaanderen 6 maanden de tijd om extra maatregelen te nemen om de grenswaarde van 50 mg nitraat per liter in het grond- en oppervlaktewater aan te pakken. Ondertussen zijn er bijna acht maanden verstreken en lopen de gesprekken van MAP 7 nog steeds. Een nieuw opvolgorgaan begeleidt de verdere uitwerking van dit nieuwe plan.

Tijd voor meer duidelijkheid

‘Zoals het er nu naar uitziet zal er geen goedgekeurd decreet zijn voor de start van het bemestingsseizoen dat op 15 februari 2024 start’, zeggen landbouworganisaties Boerenbond, Groene Kring, ABS, Jong ABS en BioForum. Ze vragen de regering vaart te maken. ‘Het is tijd om onze landbouwers duidelijkheid te geven’, aldus de organisaties. Het bemestingsseizoen nadert. De tijd dringt.