Ruwvoer

Ontsloten gras past goed in rantsoen voor hoogproductieve koeien

Graskuil deels vervangen door ontsloten gras resulteerde in een betere eiwitbenutting
Graskuil deels vervangen door ontsloten gras resulteerde in een betere eiwitbenutting

In een rantsoen voor hoogproductieve melkkoeien kan de helft van de graskuil worden vervangen door ontsloten gras, zonder dat dit grote gevolgen heeft voor de melkproductie.

Dit blijkt uit een voerproef op Dairy Campus.

Voederwaarde ontsloten gras vergelijkbaar met natuurgras

Op het onderzoeksbedrijf werden drie groepen van twintig koeien gevoerd met verschillende rantsoenen. De eerste groep kreeg een rantsoen met 16 procent ruw eiwit met een gewone graskuil. In het tweede rantsoen werd de helft van de graskuil vervangen door ontsloten gras en kwam het ruweiwitpercentage uit op 15 procent. In het derde rantsoen werd het ontsloten gras vervangen door natuurgras met een vergelijkbare voederwaarde.

Hogere eiwitbenutting bij ontsloten gras

Ontsloten gras bevat volgens de onderzoekers de helft minder eiwitten, suikers en mineralen en veel meer vezels dan gewone graskuil. Het heeft bovendien een lagere vem-waarde. Toch had vervangen van de helft van de graskuil door ontsloten gras geen invloed op de melkproductie van de koeien. Ook het vetgehalte bleef op peil. Wel lag het eiwitpercentage op het rantsoen met ontsloten gras na enkele weken voeren circa 0,10 lager. Maar dit verschil werd later in de proef een stuk kleiner. Uiteindelijk bleken koeien het eiwit uit ontsloten gras beter te benutten voor de productie van melkeiwit dan het eiwit uit gewone graskuil. Uitgedrukt in kg meetmelk was de productie op het rantsoen met ontsloten gras een fractie lager. De opname van beide rantsoenen was gelijk.

Ontsloten gras blijft over na het persen van vers gras (foto: Grassa)
Ontsloten gras blijft over na het persen van vers gras (foto: Grassa)

Betere vertering en benutting dan natuurgras

Op het rantsoen met natuurgras ging de melkproductie wel onderuit, tot ruim vier kg melk minder meetmelk per koe per dag. Het vetgehalte bleef op peil en het verloop van het eiwitgehalte was vergelijkbaar met dat van het rantsoen met ontsloten gras. ‘Blijkbaar kunnen koeien ontsloten gras veel beter verteren en benutten dan natuurgras met een vergelijkbare voederwaarde’, concluderen de onderzoekers. De opname van het rantsoen met natuurgras was erg wisselend, maar gemiddeld duidelijk lager dan de opname van de andere twee rantsoenen.

Grassap en vezel

Ontsloten gras is het vezelrijke product dat overblijft na het persen van vers gras. Het grassap dat hierbij vrij komt, wordt verdere geraffineerd tot een eiwitconcentraat en een suikerconcentraat dat kan worden gebruikt als grondstof voor diervoeder en in de toekomst wellicht ook voor humane consumptie. Ontsloten gras kan worden ingekuild en ingezet als ruwvoer.