Ruwvoer

Niet-kerende grondbewerking heeft geen invloed op maisopbrengst

De helft van het perceel dat niet-kerend was bewerkt had in het voorjaar een hoger vochtgehalte (foto: Inagro)
De helft van het perceel dat niet-kerend was bewerkt had in het voorjaar een hoger vochtgehalte (foto: Inagro)

Er is geen duidelijk verschil in opbrengst tussen mais die is ingezaaid na een niet-kerende grondbewerking en mais die is ingezaaid na ploegen.

Dit is de uitkomst van een proef die in 2022 werd uitgevoerd door het Vlaamse onderzoeks- en adviesbureau Inagro. De onderzoekers zagen wel verschillen in vochtgehalte tussen ploegen en uitvoeren van een niet-kerende grondbewerking.

Vier verschillende stoppelbewerkingen

De proef werd aangelegd op een perceel leemhoudend zand waar in het jaar ervoor knolselderij had gestaan. De oogstresten van dit gewas werden eind april op vier verschillende manieren oppervlakkig voorbewerkt, namelijk met een schijveneg, een vastetandcultivator, een precisiecultivator en een combinatie van klepelmaaien en bewerken met een precisiecultivator.

Acht combinaties stoppel- en hoofdbewerking

De hoofdbewerking werd begin mei uitgevoerd. De helft van het perceel werd geploegd, de andere helft van het perceel werd niet-kerend bewerkt met een diepwoeler met zogenaamde Dent-Micheltanden. Op deze manier ontstonden acht verschillende combinaties van voorbewerking en hoofdbewerking.

Cultivator en niet-kerend hoogste opbrengst

De onderzoekers vonden geen duidelijke verschillen in maisopbrengst tussen de helften van het perceel die geploegd of niet-kerend bewerkt waren. Wel zagen ze significante verschillen tussen combinaties van bewerkingen. De stoppelbewerking met een cultivator in combinatie met de niet-kerende bewerking leverde een significant hogere opbrengst op dan de combinaties cultivator plus ploeg en schijveneg plus ploeg.

Vochtgehalte slaat om

Tijdens het groeiseizoen volgden de onderzoekers het vochtgehalte in de bodem met behulp van sensoren op 20 cm diepte. Ze vonden op een deel van de niet-kerend bewerkte veldjes in het begin van het groeiseizoen een iets hoger vochtgehalte. Tijdens de eerste helft van juli sloeg dit om en was gedurende de rest van groeiseizoen het vochtgehalte juist iets hoger op de geploegde veldjes. Ook hadden de stroken waarop de stoppelbewerking was uitgevoerd met een cultivator een lager bodemvochtgehalte dan de stroken waarop een andere stoppelbewerking was uitgevoerd.

Gras niet-kerend bewerken geen succes

Op het perceel lag ook een grasstrook die niet werd meegenomen in de proef, maar waarvan de zode wel werd ingewerkt, niet-kerend bewerkt en ingezaaid met mais. Dit was geen succes. De opkomst en jeugdgroei van mais werd onder droge omstandigheden ernstig belemmerd. Op het deel van het perceel waar de graszode was ondergeploegd zagen de onderzoekers duidelijk minder problemen.