Ruwvoer

Minister Adema streeft naar verbod op glyfosaat vanaf 2025

Het doel is om uiterlijk 2025 het gebruik van glyfosaat in te perken
Het doel is om uiterlijk 2025 het gebruik van glyfosaat voor grasland, groenbemesters of vanggewassen te verbieden

Glyfosaat inzetten voor het doodspuiten van grasland, groenbemesters en vanggewassen ligt al langer onder vuur. Landbouwminister Adema is nu voornemens het verbod uiterlijk 1 januari 2025 in te laten gaan, zo meldt hij in een Kamerbrief.

Voordat het verbod ingaat wil de minister alternatieven voor het gebruik van glyfosaat stimuleren door deze zomer een subsidieregeling open te stellen. Verder moet deze regeling in beeld brengen of er al alternatieven praktijkrijp zijn. Aangezien de meerderheid van de Tweede Kamer snel van het inzetten van glyfosaat af wil, geeft Adema ruimte voor sectororganisaties om mee te denken over goede alternatieven voor het gebruik van glyfosaat voor het vernietigen van gras, groenbemesters en vanggewassen.

Minder gewasbeschermingsmiddelen over de toonbank

In de Kamerbrief, die ingaat op de moties die door de Kamer zijn aangenomen, wordt ook genoemd dat er in 2021 circa een half miljoen kilo minder gewasbeschermingsmiddelen zijn verkocht. Dat komt vooral doordat er minder fungiciden zijn verkocht, waar glyfosaat niet onder valt.