Ruwvoer

Meer melk uit ruwvoer ook gunstig voor lage CO2-uitstoot

gras
De klimaatkoplopers op vlak van CO2-reductie bij ForFarmers voeren gemiddeld zo’n 25 kg krachtvoer per 100 kg meetmelk

Meer melk uit eigen ruwvoer zorgt voor lage voerkosten, maar verlaagt ook de CO2-uitstoot per kilogram melk. Meer melk uit eigen ruwvoer brengt daardoor twee keer geld op.

Dat concludeert veevoerfirma ForFarmers, die de CO2-uitstoot per kilogram meetmelk van klanten onder de loep nam.

Produceren veehouders meer melk uit eigen ruwvoer, dan kopen ze minder krachtvoer aan. Dit verhoogt niet alleen de voerwinst, maar verlaagt ook de CO2-uitstoot per kilo melk. Dat laatste wordt door sommige zuivelorganisaties, zoals Friesland Campina, vergoed. ‘Vakmanschap wordt dus dubbel beloond’, concludeerde Larson Arendsen Raedt, teamleider Mestwetgeving en Kringlooplandbouw bij FarmConsult, onderdeel van ForFarmers.

Kalendermaaien voor betere verteerbaarheid

Dat vakmanschap zit volgens Robert Meijer, marketing manager herkauwer bij ForFarmers, in het winnen van kwalitatief goed ruwvoer. Bij gras speelt het moment en de hoeveelheid van bemesten daarbij een rol. Maar ook het maaitijdstip is belangrijk. ‘We zijn voorstander van kalendermaaien’, zegt hij. ‘Volgens dat principe maai je het gras om de vier weken. Doe je dat in plaats van om de zes weken, dan is het aandeel celwanden in het gras lager. Daardoor is de verteerbaarheid van het gras beter, waardoor de voeropname hoger is en de koe de voedingsstoffen van het gras beter benut.’ De koplopers met een lage CO2-uitstoot hebben volgens ForFarmers graskuilen met een voederwaarde van gemiddeld 950 vem.

Top 15 procent onder de 750

Om diezelfde reden raadt hij een minimale maaihoogte van 7 à 8 cm aan. Dit geeft tevens een snellere hergroei van het gras en een betere kwaliteit. Ook het toevoegen van een conserveringsmiddel in de kuil ziet hij als goede tip. ‘Zo beperkt je conserveringsverliezen en voorkom je het risico op broei in de kuil’, zegt Meijer. Op die manier gaat er weinig droge stof en voederwaarde verloren. De koplopers voor CO2-reductie (de beste 15 procent) bij ForFarmers voeren gemiddeld zo’n 25 kg krachtvoer per 100 kg meetmelk. Dat is bijna 2 kilo krachtvoer minder dan het gemiddelde. Deze koplopers produceren minder dan 750 gram CO2-equivalenten per kilogram meetmelk. 

11.400 euro per jaar uit CO2-toeslag

Volgens het persbericht heeft de gemiddelde klant bij ForFarmers een CO2-uitstoot van 853 gram CO2-equivalenten per kilogram meetmelk. Met 853 gram CO2-equivalenten krijgen melkveehouders die hun melk aan FrieslandCampina leveren zo’n 75 procent van de maximale toeslag voor CO2-verlaging. Dat komt neer op circa 1,14 cent per 100 kilogram meetmelk. Bij een bedrijfsmelkproductie van circa 1 miljoen kg betekent dit 11.400 euro per jaar.