Ruwvoer

Gemiddeld 78 kg extra stikstofruimte bij bedrijfsspecifiek bemesten

Door deelname aan de BES-pilot kwamen bedrijven dichter bij een evenwichtsbemesting voor fosfaat.
Door deelname aan de BES-pilot kwamen bedrijven dichter bij een evenwichtsbemesting voor fosfaat.

Deelnemers aan de pilot Bedrijfs Eigen Stikstofbemesting (BES) konden in de jaren 2015 tot en met 2020 per hectare per jaar gemiddeld 12 kg extra fosfaat en 78 kg extra stikstof uit dierlijke mest gebruiken.

Dit blijkt uit berekeningen van Wageningen Livestock Research.

Dichter bij evenwichtsbemesting

Bedrijven die meedoen aan de BES-pilot krijgen een bedrijfsspecifieke bemestingsruimte voor stikstof en fosfaat gebaseerd op de gewasopbrengst volgens de KringloopWijzer. Dit komt in de plaats van een bemestingsruimte die is gebaseerd op generieke normen. De BES-bedrijven hadden in de jaren 2015 tot en met 2020 per hectare gemiddeld 12 kg extra fosfaatruimte. Hierdoor kwamen de bedrijven dichter bij een evenwichtsbemesting voor fosfaat. Zonder de BES-systematiek konden ze minder fosfaat aanvoeren dan ze met het gewas afvoerden.

Geen negatief effect op grondwater

De toegestane stikstofaanvoer met dierlijke mest volgens de BES-systematiek was gemiddeld 78 kg per hectare hoger dan volgens de generieke normen. Het verschil was 101 kg stikstof per hectare op kleigrond, 49 kg op veengrond en 55 kg op zandgrond. De onderzoekers vonden geen noemenswaardige negatieve effecten van de BES op waterkwaliteit, biodiversiteit, bodemleven en duurzaamheid van de graszode. Extra aanvoer van organische stof met dierlijke mest kan volgens hen zelfs gunstig uitpakken voor de vastlegging van koolstof in de bodem.

Een volledig overzicht van de resultaten van de BES-pilot over de jaren 2015 tot en met 2020 is te vinden in een onderzoeksrapport dat is downloaden van de site van WUR.