Ruwvoer

Fotoserie: Intensief samenwerken met akkerbouwer

melfavo
Het 200 koeien tellende melkveebedrijf van de familie Voermans ligt in akkerbouwprovincie Zeeland

Tweehonderd koeien houden in de meest veearme akkerbouwregio van Nederland. Brabanders Edwin en Angelique Voermans kozen daar twintig jaar geleden voor. 

Vandaag de dag werken ze nauw samen met een akkerbouwer voor mest en teeltrotatie. De Zeeuwse polders zijn bovendien erg geschikt voor akkerbouwmatige voedergewassen.

Stalvoeren vanaf half april

Het 200-koppige melkveebedrijf in Zeeland met 110 stuks jongvee wordt omringd door 54 hectare kleiige huiskavel en heeft tal van bijzonderheden. Zo wordt er van half april tot oktober aan stalvoeren gedaan met verse grasklaver en worden de koeien driemaal daags gemolken in een 24-stands carrousel. Ook zet het bedrijf het samengestelde ras Inra 95 in voor gebruikskruising en kocht Voermans recent een bietenreiniger en snijder aan. 

Nauwe samenwerking met buurman

In het akkerbouwrijke gebied werkt Voermans nauw samen met zijn buurman-akkerbouwer. ‘Concreet vegen we bijna al de percelen samen en roteren die op basis van een bouwplan van acht jaar’, vertelt Voermans. De akkerbouwer bepaalt dit bouwplan en respecteert hiermee vooral de teeltrotatie voor zijn aardappelen met vier jaar.

Veldbonen telen

Met het oog op de premie voor vlinderbloemigen in het Gemeenschappelijk landbouwbeleid teelden de melkveehouders vorig jaar voor de eerste keer 4,5 hectare veldbonen. Met een opbrengst van 6 ton per hectare met 1052 vem en 270 ruw eiwit per kilo droge stof was de bonenopbrengst ruim voldoende. Voermans voert dagelijks drie maand lang 1,5 kilo veldbonenmeel per koe per dag. Daarmee bespaart hij dagelijks zo’n 0,6 kilo soja en 0,9 kilo geplette gerst in zijn tmr-rantsoen met 22,5 kg mais, 14 kg gras en 12,5 kg voederbieten. 

Doorgaan met veldbonen is vraagteken

Toch twijfelt de Zeeuwse melkveehouder of hij het gewas dit jaar opnieuw teelt. Volgens de veehouder is de winstmarge van zelf geteelde veldbonen ter vervanging van aangekochte soja en geplette gerst klein. Ook de teeltrisico’s spelen mee. ‘Het is voordeliger en makkelijker als ik krachtvoer bij de voerfirma bestel voor de huidige prijzen’, stelt hij. ‘Daarnaast zijn we ook een intensief bedrijf’, stelt hij. ‘Voor elke hectare veldbonen, moet ik in theorie een hectare mais terugkopen.’ 

Het hele verhaal lees je in het maartnummer van Veeteelt, dat deze week in de bus valt. Fotograaf Regine Foket maakte onderstaande fotoserie op het bedrijf.