Ruwvoer

Droogte verhoogt gevaar giftige gassen in maiskuil

Als de gassen zijn verdwenen, kan de maiskuil veilig aan de koeien worden gevoerd.
Als de gassen zijn verdwenen, kan de maiskuil veilig aan de koeien worden gevoerd

De vroege maisoogst verhoogt het risico op de vorming van giftige gassen in de kuil.

De uit de maiskuil vrijkomende stikstofhoudende gassen kunnen de huid, ogen en longen beschadigen bij huidcontact of inademing.

Alarmbellen bij bol kuilzeil

De gassen zijn bijtend en erg giftig, waardoor ze een gevaar vormen voor zowel mensen als dieren. ‘Bij een bolstaand kuilzeil moeten de alarmbellen gaan rinkelen’, vertelt Nele Bonte, technical advisor voedergewassen bij Limagrain. Ook de gele of oranje dampen, die vanaf een bepaalde concentratie vrijkomen, zijn een herkenningspunt. De kwaliteit van de maiskuil wordt niet aangetast door de gassen. ‘Als de gassen zijn verdwenen, kan de maiskuil weer veilig aan de koeien worden gevoerd’, stelt Bonte.  

Brandweer inschakelen

Bonte: ‘Bij verdenking van deze gassen is het belangrijk om de brandweer in te schakelen en niet zelf aan de slag te gaan. De brandweer laat het gas geleidelijk aan ontsnappen en met water neerslaan. Blijf daarnaast zo ver mogelijk uit de buurt van de maiskuil en houd de dieren op afstand.’

Oorzaak droogte en vroege oogst

De giftige gassen zijn een gevolg van een droge periode. ‘Door de droogte wordt de plant belemmerd in de groei, waardoor de mais zich niet goed ontwikkelt en er een opstapeling van stikstof ontstaat’, legt Bonte uit. ‘In normale omstandigheden wordt het stikstof in de kuil omgezet in ammonium. Er zit nu alleen meer stikstof in de mais dan wat er kan worden omgezet, waardoor er overmatig gas wordt gevormd.’

Piek op dag vijf

Deze gasvorming kan al één dag na het inkuilen ontstaan. De gassen nemen tot de vierde of vijfde dag toe, waarna ze weer in concentratie afnemen. Na ongeveer twee weken zijn de gassen verdwenen. ‘Bij een minimale gasvorming kunnen de gassen vanzelf weer verdwijnen’, vertelt Bonte. ‘Maar als de kuil echt bol gaat staan, zou ik geen risico nemen door af te wachten. Als het plastic plots toch openscheurt, heb je geen controle over de vrijkomende gassen, met alle gevolgen van dien. Het is dus belangrijk dat iedereen zich bewust is van het gevaar en de eerste kenmerken herkent.’