Nieuws

Rentekorting voor duurzame melkveehouders bij Rabobank krijgt vervolg

Veehouders krijgen in de duurzaamheidsmatrix van Rabobank onder meer punten voor het opwekken van groene energie
Veehouders krijgen in de duurzaamheidsmatrix van Rabobank onder meer punten voor het opwekken van groene energie

Alle duurzaam werkende melkveehouders met een financiering van meer dan een miljoen krijgen bij Rabobank voortaan een rentekorting van 0,2 procent.

De bank rolt het in 2021 gestarte proefproject om melkveehouders te belonen voor het verduurzamen van hun bedrijfsvoering nu landelijk uit. Tot nu toe maakten zo’n 500 melkveehouders gebruik van deze regeling.

In hoogste categorie duurzaamheid

Om voor de korting in aanmerking te komen moeten ondernemers in de hoogste categorie scoren in een door Rabobank ontwikkelde duurzaamheidsmatrix. Ze krijgen bijvoorbeeld punten voor het opwekken van groene energie, voor het toepassen van weidegang en voor het werken aan natuur- en landschapsbeheer. Melkveehouders krijgen de korting bij renteherziening, herfinanciering of nieuwe financiering.

Data delen via JoinData

Komende zomer gaat de bank de duurzaamheidsmatrix verder digitaliseren door aan te sluiten op de data uit de KringloopWijzer. Ook wil de bank het mogelijk maken dat melkveehouders hun data via het JoinData-platform kunnen delen met de bank. Het toekennen van de rentekorting verloopt dan automatisch.

Voor melkveehouders met een financiering van minder dan een miljoen is de korting nu nog niet beschikbaar. Op termijn wil Rabobank de regeling ook beschikbaar stellen voor deze groep veehouders en voor ondernemers uit andere landbouwsectoren.