Politiek

Volgende week woensdag valt beslissing over Landbouwakkoord

De huidige concepttekst van het Landbouwakkoord biedt volgens LTO onvoldoende perspectief
De huidige concepttekst van het Landbouwakkoord biedt volgens LTO onvoldoende perspectief

Woensdag 17 mei wordt een beslissende dag in de onderhandelingen over het Landbouwakkoord.

Deze beslissing kan twee kanten opvallen. Als het plan dat op dat moment op tafel ligt onvoldoende perspectief biedt zal het worden afgewezen en stoppen de onderhandelingen. Als de deelnemende partijen wel perspectief zien zal het akkoord worden doorgerekend en vervolgens ter beoordeling worden voorgelegd aan de leden, zo schrijft LTO in een bericht aan de leden.

Huidig concept afgewezen

Volgens LTO zal er in de komende dagen nog veel moeten gebeuren om tot doorrekening over te kunnen gaan. De huidige concepttekst van het Landbouwakkoord biedt volgens de belangenbehartiger in ieder geval onvoldoende perspectief. Meerdere deelnemers zouden deze mening delen. Toch ziet LTO kansen om nog een laatste poging te wagen om tot een Landbouwakkoord te komen.

Twistpunten grond, mest en verdienvermogen

Belangrijke twistpunten in de onderhandelingen zijn grond, mestbeleid en verdienvermogen. LTO herhaalt dat de organisatie zich inzet voor een akkoord dat perspectief biedt voor het verdienvermogen van de blijvers. Ook wordt nogmaals benadrukt dat het stikstofbeleid een oplossing moet bieden voor de legalisering van PAS-melders en interimmers.