Politiek

Vlaamse landbouworganisaties bezorgd over nieuwe dierenwelzijnswet

codex
Volgens de nieuwe Vlaamse dierenwelzijnscodex is beschutting in de wei verplicht

De Vlaamse landbouworganisaties uiten in een open brief aan parlementsleden hun bezorgdheid over de nieuwe dierenwelzijnscodex. Deze codex is al goedgekeurd door de commissie Dierenwelzijn en hierover wordt op donderdag 2 mei in het Parlement gestemd. 

Met deze codex biedt het Vlaams Parlement een nieuw regelgevend kader voor dierenwelzijn. Dit zou de huidige Vlaamse Dierenwelzijnswet uit 1986 moeten vervangen. In de open brief waarschuwen de landbouworganisatie voor artikel 7 in de dierenwelzijnscodex. Dat artikel wil de bescherming en zorg voor dieren als ‘wezens met gevoel’ opnemen in de grondwet.

Juridische onzekerheid

De landbouworganisaties duiden op de mogelijke juridische gevolgen van goedkeuring van de dierwelzijnscodex. Dierenrechtenorganisaties zouden op basis van de codex bijvoorbeeld de vergunning voor een nieuw slachthuis kunnen aanvechten. ‘De nieuwe bepalingen hebben consequenties voor individuele vergunningsverlening’, aldus de landbouworganisaties in de open brief. Ook het feit dat de dierenwelzijnscodex met een ‘standstill’-principe is ingeschreven maakt de landbouworganisaties sceptisch. Dit betekent dat het beschermingsniveau van de dieren niet mag afnemen. Dat maakt versoepelingen aan de huidige dierenwelzijnsnormen in de toekomst moeilijk. 

Grondwetswijziging niet over één nacht ijs

‘Grondwetswijzigingen laat je niet over één nacht ijs gaan en kunnen geen verkiezingsstunt zijn', vindt Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens 'Het verdient een grondig debat en een solide juridische onderbouwing die geen ruimte voor interpretatie laat. Dit voorstel dient het dierenwelzijn niet, maar zal in de toekomst enkel zorgen voor bijkomende juridische onzekerheid', vreest hij.

Bang voor oneerlijke concurrentie

De boerenbelangenbehartigers zijn ook bang voor de verplichte maatregelen uit de codex, zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. Investeren in dierenwelzijn verhoogt de productiekosten. Daarbij wordt er volgens hen geen rekening gehouden met oneerlijke concurrentie uit het buitenland waar die verplichtingen niet gelden. De kippensector, met de uitfasering van legbatterijen, wordt hierdoor het hardst getroffen.

Veemarkten onder vuur

Bij de rundveesector valt die concurrentiedruk nog mee. Al zal er met een aantal zaken rekening gehouden worden. Een voorbeeld van een maatregel uit de codex is de verplichte beschutting voor vee in de wei. En ook voor het verhandelen van dieren op openbare wegen en markten geldt een verbod. Hierdoor liggen vooral veemakten onder vuur. ‘In Vlaanderen is nog maar één veemarkt actief’, staat in de codex. ‘Daar worden in hoofdzaak runderen bij elkaar gebracht voor verhandeling voor ze naar het slachthuis gaan. Deze tussenstop betekent een verlenging van de transportduur en gaat gepaard met bijkomende stress. Het schrappen van deze overbodige tussenstap uit de handelsketen heeft dan ook een positieve impact op het welzijn van deze dieren', klinkt het.

De link naar de volledige codex vind je hier