Politiek

Stikstofuitscheiding mest in Nederland nog zeven procent boven plafond voor 2025

In 2023 steeg de stikstofuitscheiding met mest in de melkveehouderij en daalde de fosfaatuitscheiding
In 2023 steeg de stikstofuitscheiding met mest in de melkveehouderij en daalde de fosfaatuitscheiding

De stikstofuitscheiding van de Nederlandse melkveehouderij is in 2023 gestegen met 7,6 miljoen kg tot 310 miljoen kg. De fosfaatuitscheiding daalde met 3,2 miljoen kg naar 83,1 miljoen kg.

Dit meldt het CBS  op basis van voorlopige cijfers.

Onder plafonds 2023

In totaal scheidde de Nederlandse veestapel in 2023 via de mest circa 471 miljoen kg stikstof en 146 miljoen kg fosfaat uit. Daarmee blijven de stikstof- en fosfaatproductie ruim onder de Europese plafonds voor 2023. Om te voldoen aan de plafonds voor 2025, vastgelegd in de derogatiebeschikking van eind 2022, zal de uitscheiding van stikstof en fosfaat nog met respectievelijk zeven en acht procent moeten dalen.

Eiwitrijkere kuilen in 2023

De stijging van de stikstofproductie en daling van de fosfaatproductie heeft volgens het CBS vooral te maken met de samenstelling van het ruwvoer. Zo waren de graskuilen die in 2023 werden gevoerd eiwitrijker en fosfaatarmer dan de kuilen die in 2022 werden gevoerd.