Politiek

Ook Ierland verliest derogatie

In grote delen van Ierland mag vanaf 1 januari 2024 nog maar 200 kg stikstof uit dierlijke mest worden uitgereden
In grote delen van Ierland mag vanaf 1 januari 2024 nog maar 200 kg stikstof uit dierlijke mest worden uitgereden

Het is ook de Ierse regering niet gelukt om bij de Europese Commissie verlenging te krijgen van derogatie op de Europese nitraatrichtlijn.

De Ieren zijn er volgens Brussel onvoldoende in geslaagd om het nitraatgehalte in het grond- en oppervlaktewater terug te dringen.

In 2026 naar 170 kg

Intrekken van de derogatie betekent dat melkveehouders in Ierland vanaf 1 januari 2026 nog maximaal 170 kg stikstof uit dierlijke mest per hectare mogen uitrijden in plaats van de huidige 250 kg. Voor grote delen van Ierland geldt al vanaf 1 januari 2024 een aanscherping van de gebruiksnorm. In deze gebieden mag volgend jaar nog maar 220 kg stikstof uit mest per hectare worden uitgereden.

Betere waterkwaliteit niet gegarandeerd

Tim Cullinan, de voorzitter van de Irish Farmers Association, noemt de beslissing van de Europese Commissie ‘een politiek ingegeven besluit dat gericht is op een ideologische krimp van de veestapel die niet zal leiden tot een beter waterkwaliteit’. Ook doet het besluit volgens hem geen recht aan de maatregelen die al zijn genomen om de waterkwaliteit te verbeteren. Het effect van deze maatregelen kan volgens hem nu nog niet worden bepaald.

Weinig kans op aanpassing

Volgens de Ierse landbouwminister Charlie McConaloque is er echter weinig kans dat het besluit van de commissie nog wordt aangepast. Ierland was nog één van de slechts drie lidstaten met een derogatie.