Politiek

Nieuwe MAP zorgt voor deuk in de Vlaamse landbouwproductie

MAP
Nieuwe MAP zorgt voor een deuk in de Vlaamse landbouwproductie

De impact van het nieuwe mestactieplan (MAP) op de Vlaamse landbouwproductie zal groot zijn. Dat stelt Thijs Vanden Nest, boerderijmanager bij het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO).

'De potentiële generieke bemestingsreductie werkt opbrengstderving in de hand. Daarnaast zal het telen van gewassen die geoogst moeten worden voor 1 september in gebieden met slechte waterkwaliteit niet meer mogelijk zijn. Ook bufferzones worden vergroot, waardoor een groot deel landbouwgrond uit productie wordt gehaald', aldus Vanden Nest.

Opbrengstderving maïs met 3 procent

In het nieuwe MAP pleit het Vlaamse kabinet voor een generieke reductie van de bemestingsnormen met 15 procent. Deze generieke reductie zou specifiek voor mais nog opgetrokken kunnen worden tot 40 procent. Vanden Nest: ‘Uit Vlaams onderzoek blijkt dat deze reductie een gemiddelde opbrengstderving van 3 procent zou teweegbrengen. Bij een goede uitgangssituatie zal dit misschien wel kloppen, maar een gewasopbrengst is natuurlijk het samenspel van bemesting, bodem en weersomstandigheden. Bodemkwaliteit zal dus extreem belangrijk worden om nog goede maisopbrengsten te halen.’

Groot aandeel landbouwgrond uit productie

Een 140.000-tal percelen van de ongeveer 550.000 landbouwpercelen in Vlaanderen grenst aan oppervlaktewater. Daar geldt een bufferstrook van zes meter. ‘Daar waar dit vandaag één meter teeltvrije strook en vijf meter bemestingsvrije strook is’, verduidelijkt Vanden Nest. ‘Uiteraard heeft dit vooral een impact op akkers en minder op graslanden. Afhankelijk van hoe je de berekening maakt, kom je ergens tussen de 12.000 en 25.000ha landbouwgrond uit dat in bufferstrook zal moeten gelegd worden.'

Stevige terugdringing van het aardappelareaal

De huidige gebiedstypes 1, 2 en 3 zijn de gebieden met slechte waterkwaliteit en beslaan samen grofweg tweederde van het Vlaams landbouwareaal. In deze gebiedstypes zou er vanaf 1 september een rooiverbod gelden. ‘Hoewel er nog een evaluatie moet komen van de gebiedstypes, was de waterkwaliteit in de voorbije twee jaar niet goed. Dit doet vermoeden dat dit areaal ofwel gelijk zal blijven ofwel stijgen. Aangezien aardappelen zowat overal in Vlaanderen worden geteeld, zal dit het areaal aardappelen stevig kunnen terugdringen’, vertelt Vanden Nest.

Groententeelt op de schop

Zuidwest Vlaanderen is de groentestreek bij uitstek in België en is vandaag nagenoeg volledig gebiedstype 3. ‘Dat wil zeggen dat groentetelers geen groenten meer zullen kunnen telen met oogstdatum na 1 september, terwijl groenten voornamelijk winterteelten zijn', verduidelijkt Vanden Nest. 'Bij veel groenten is het moeilijk voor landbouwers om onder de nitraatresidudrempel te blijven. Zelfs als de mogelijkheid blijft bestaan dat telers een vrijstelling krijgen via nitraatanalyses, zal dat zeer moeilijk zijn. Boerenbelangenorganisaties beweren dat ook de agro -en voedselverwerkende industrie hierbij hard geraakt zal worden.