Politiek

Ministerie LNV wil biologische landbouw van 4 naar 15 procent laten groeien

Het ministerie van LNV heeft de ambitie om het aandeel biologische landbouw ruim te verdrievoudigen voor 2030
Het ministerie van LNV heeft de ambitie om het aandeel biologische landbouw ruim te verdrievoudigen voor 2030

Het ministerie van LNV heeft de ambitie uitgesproken dat in 2030 15 procent van het landbouwoppervlak voor biologische landbouw gebruikt wordt. Momenteel is dat nog 4 procent.

Om de toename te bereiken wil LNV met de sector en ketenpartijen met het Biologische Actieplan aan de slag om biologische productie en consumptie te laten toenemen. Voor 2023 en 2024 is daarvoor 26 miljoen beschikbaar gesteld uit het transitiefonds.

Actieplan voor verduurzaming

Volgens minister Adema is biologische landbouw een realistische en rendabele manier van verduurzaming. ‘Met hun harde werk laten deze pioniers zien dat biologische landbouw een prachtige kans is voor boeren die duurzamer willen worden. Maar de markt voor biologische landbouw is nog klein en de omschakelkosten zijn nog groot. Dit actieplan is de eerste stap om samen met de sector en de keten biologische landbouw een volwaardig deel van ons voedselsysteem te maken.’

Marktontwikkeling bevorderen

Het plan beoogt onder meer om consumenten bewuster te maken van biologische producten. Om de producten aantrekkelijker te maken qua kosten en opbrengsten voor landbouwers, moet de markt zich verder ontwikkelen. Zo wordt er onder meer gewerkt aan het vergroten van de afzet en het aantal verkoopkanalen.

Financiering van omschakeling

Ook omschakelen moet gunstiger worden. Daarom verlengt LNV het investeringsfonds duurzame landbouw, waarmee boeren financiering met gunstige voorwaarden kunnen krijgen voor de omschakeling. Ook wordt er een helpdesk opgezet om vragen over regelgeving, innovaties en financieringsmogelijkheden te kunnen beantwoorden.